پزشک خانواده

تحقیقات صورت گرفته توسط محققان دانشگاه بوفالو در آمریکا نشان می‌دهد، مردان نسبت به زنان خودشیفته‌تر هستند.

تحقیقات صورت گرفته توسط محققان دانشگاه بوفالو در آمریکا نشان می‌دهد، مردان نسبت به زنان خودشیفته‌تر هستند.

با چهار هدف مثبت می توانیم روابط زناشویی خوبی با همسرمان داشته باشیم.

با چهار هدف مثبت می توانیم روابط زناشویی خوبی با همسرمان داشته باشیم.

مادر مضطرب فرزندی نا آرام به دنیا خواهد ‌آورد و اضطراب کنترل نشده ، زمینه افسردگی و مشکلات جسمی و روانی دیگر را هم در پی خواهد داشت.

مادر مضطرب فرزندی نا آرام به دنیا خواهد ‌آورد و اضطراب کنترل نشده ، زمینه افسردگی و مشکلات جسمی و روانی دیگر را هم در پی خواهد داشت.

وزیر بهداشت در سفر خود به چند شهرستان استان فارس از نزدیک مشکلات این شهرستان ها را بررسی نمود

وزیر بهداشت در سفر خود به چند شهرستان استان فارس از نزدیک مشکلات این شهرستان ها را بررسی نمود