واریس

استفاده از گوجه فرنگی راهی بسیار ساده است که می تواند در مدت زمان کوتاهی اثرات واریس را از بین ببرد

استفاده از گوجه فرنگی راهی بسیار ساده است که می تواند در مدت زمان کوتاهی اثرات واریس را از بین ببرد 

دکتر محمد نظری، فلوشیپ فوق تخصصی رادیولوژی مداخله ای و عروقی اظهار داشت: واریس پا از اختلالات عروقی بسیار شایع است. وریدها سیاهرگ های عروقی هستند که خون را از اعضای بدن به قلب هدایت می کنند همچنین وریدهای واریسی ، وریدهای زیر پوست پاها هستند که برجسته و پیچ خورده می شوند.

دکتر محمد نظری، فلوشیپ فوق تخصصی رادیولوژی مداخله ای و عروقی اظهار داشت: واریس پا از اختلالات عروقی بسیار شایع است. وریدها سیاهرگ های عروقی هستند که خون را از اعضای بدن به قلب هدایت می کنند همچنین وریدهای واریسی ، وریدهای زیر پوست پاها هستند که برجسته و پیچ خورده می شوند.

برخی افراد به دلیل مقتضیات شغلی مجبور به ایستادن هستند که این امر موجب بروز واریس که نوعی اختلال سیاهرگ هاست می شود

برخی افراد به دلیل مقتضیات شغلی مجبور به ایستادن هستند که این امر موجب بروز واریس که نوعی اختلال سیاهرگ هاست می شود