ناباروری

آیا می دانستید تغذیه سالم و ورزش علاوه بر سلامت اندام های مختلف بدن در باروری افراز اعم از زن و مرد نیز تاثیر گذار است ؟

آیا می دانستید تغذیه سالم و ورزش علاوه بر سلامت اندام های مختلف بدن در باروری افراد اعم از زن و مرد نیز تاثیر گذار است ؟

فولیک اسید یک نوع ویتامین B است که برای خانم هایی که قصد باردار شدن دارند توصیه می شود

فولیک اسید یک نوع ویتامین B است که برای خانم هایی که قصد باردار شدن دارند توصیه می شود

تحقیقات جدید نشان می دهد مصرف همزمان ویتامین های E و D3 می تواند شانس باروری در زنان را افزایش ده

تحقیقات جدید نشان می دهد مصرف همزمان ویتامین های E و D3 می تواند شانس باروری در زنان را افزایش دهد

محققان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز موفق به استخراج، تکثیر و تمایز سلول های بنیادی اسپرماتوگونی مردان نابارور مبتلا به آزواسپرمی غیر انسدادی شدند که امید به درمان ناباروری مردان را در آینده نزدیک، افزایش می دهد.

محققان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز موفق به استخراج، تکثیر و تمایز سلول های بنیادی اسپرماتوگونی مردان نابارور مبتلا به آزواسپرمی غیر انسدادی شدند که امید به درمان ناباروری مردان را در آینده نزدیک، افزایش می دهد.

مسئول فنی مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاددانشگاهی اردبیل از تولد نوزادان دوقلو به روش لقاح خارج از رحم خبر داد.

 مسئول فنی مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاددانشگاهی اردبیل از تولد نوزادان دوقلو به روش لقاح خارج از رحم خبر داد.

 

دانشمندان، در دستاوردی که می‌تواند در صورت تایید نهایی به درمان ناباروری مردان منجر شود، مدعی شده‌اند که برای نخستین بار، موفق به پرورش سلول‌های اسپرم انسان در آزمایشگاه شده‌اند.

دانشمندان سوئدی راهی را کشف کرده اند که می توان بهترین تخمک را در زنانی که به دلیل بیماری تخمدان نابارور شده اند شناسایی کرد

دانشمندان سوئدی راهی را کشف کرده اند که می توان بهترین تخمک را در زنانی که به دلیل بیماری تخمدان نابارور شده اند شناسایی کرد

پزشکان به مردانی که تحت درمان ناباروری هستند هشدار می دهند از مصرف قهوه خودداری کنند ، زیرا مصرف قهوه شانس موفقیت آمیز بودن درمان را کاهش می دهد

پزشکان به مردانی که تحت درمان ناباروری هستند هشدار می دهند از مصرف قهوه خودداری کنند ، زیرا مصرف قهوه شانس موفقیت آمیز بودن درمان را کاهش می دهد