مواد توهم زا

چندی پیش مقاله ای در سایت برایتان منتشر کردیم در رابطه با روانگردانی به نام ماشروم ، اما رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر وجود این ماده مخدر در کشور را تایید نکرد

چندی پیش مقاله ای در سایت برایتان منتشر کردیم در رابطه با روانگردانی به نام ماشروم ، اما رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر وجود این ماده مخدر در کشور را تایید نکرد

نوعی قارچ به نام پسیلوسیبین ( psilocybin) که بومی آمریکای جنوبی می باشد و بسیار توهم زاست ، به طوری که شخص پس از خوردن این قارچ دچار توهمات عجیب و غریب می شود. داستان این مقاله مربوط به همین قارچ است که با نام ماشروم معروف شده است

نوعی قارچ به نام پسیلوسیبین ( psilocybin) که بومی آمریکای جنوبی می باشد و بسیار توهم زاست ، به طوری که شخص پس از خوردن این قارچ دچار توهمات عجیب و غریب می شود. داستان این مقاله مربوط به همین قارچ است که با نام ماشروم معروف شده است