مغز

دانشمندان با تحقیق بر روی موش ها دریافتند عفونت های قارچی می تواند بر مغز و حافظه اثر منفی داشته باشد و این اثر پس از بهبود تا 21 روز باقی می ماند

دانشمندان با تحقیق بر روی موش ها دریافتند عفونت های قارچی می تواند بر مغز و حافظه اثر منفی داشته باشد و این اثر پس از بهبود تا 21 روز باقی می ماند

مغز انسان دارای یک منطقه سلولی است که مسئول پیوند دادن نشانه های حسی به اعمال و رفتار و فهرست بندی لینک به عنوان یک حافظه است ، سلولهایی که این پیوندها را تشکیل میدهند بسیار پایدار و ثابت هستند

مغز انسان دارای یک منطقه سلولی است که مسئول پیوند دادن نشانه های حسی به اعمال و رفتار و فهرست بندی لینک به عنوان یک حافظه است ، سلولهایی که این پیوندها را تشکیل میدهند بسیار پایدار و ثابت هستند

محققان هلندی پس از مطالعه مغز 900 زن و مرد به این نتیجه رسیدند که با وجود اینکه مغز مردان بزرگتر از زنان است اما کارآمدی بیشتری دارد

محققان هلندی پس از مطالعه مغز 900 زن و مرد به این نتیجه رسیدند که با وجود اینکه مغز مردان بزرگتر از زنان است اما مغز زنان کارآمدی بیشتری دارد

ام اس بیماری التهابی است که در آن غلاف های میلین سلول های عصبی در مغز و نخاع آسیب می بینند ، دانشمندان کشف تازه ای کرده اند که می تواند به درمان این بیماری کمک کند

ام اس بیماری التهابی است که در آن غلاف های میلین سلول های عصبی در مغز و نخاع آسیب می بینند ، دانشمندان کشف تازه ای کرده اند که می تواند به درمان این بیماری کمک کند 

محققان دانشگاه ایالتی اوهایو پیشرفته‌ترین مغز کشت‌ داده شده تا کنون را خلق کردند.

محققان دانشگاه ایالتی اوهایو پیشرفته‌ترین مغز کشت‌ داده شده تا کنون را خلق کردند.

استفاده از ابزار‌های الکترونیکی در سه ساله اول زندگی آثار مخربی را بر روی ذهن کودکان دارد.

 با همکاری متخصصان گروه های جراحی مغز و اعصاب، بیهوشی، مراقبت های ویژه و نورولوژی عمل جراحی مغز بدون بیهوشی کامل و انجام نقشه برداری مغزی توسط تیم پزشکی متشکل از متخصصین ایرانی انجام شد.

 با همکاری متخصصان گروه های جراحی مغز و اعصاب، بیهوشی، مراقبت های ویژه و نورولوژی عمل جراحی مغز بدون بیهوشی کامل و انجام نقشه برداری مغزی توسط تیم پزشکی متشکل از متخصصین ایرانی انجام شد.

 هومن آیرملو متخصص مغز و اعصاب با اشاره به آدامس جویدن و تاثیرات آن بر روی مغز و افکار مزاحم افزود: زمان‌هایی پیش می‌آید که فکر خاصی در ذهن انسان تکرار می‌شود در رفتن از آن به سختی امکان پذیر است اما جویدن آدامس می‌تواندراه حل ساده‌ای برای این معضل باشد، جویدن آدامس می‌تواند همچنین برای جلوگیری از به وجود آمدن خاطرات آزار دهنده در مغز مورد استفاده قرار بگیرد.

 هومن آیرملو متخصص مغز و اعصاب با اشاره به آدامس جویدن و تاثیرات آن بر روی مغز و افکار مزاحم افزود: زمان‌هایی پیش می‌آید که فکر خاصی در ذهن انسان تکرار می‌شود در رفتن از آن به سختی امکان پذیر است اما جویدن آدامس می‌تواندراه حل ساده‌ای برای این معضل باشد، جویدن آدامس می‌تواند همچنین برای جلوگیری از به وجود آمدن خاطرات آزار دهنده در مغز مورد استفاده قرار بگیرد.

اگر می خواهید مغزی جوان و سالم داشته باشید ، روزانه شیر بنوشید

اگر می خواهید مغزی جوان و سالم داشته باشید ، روزانه شیر بنوشید 

تحقیقات جدید پژوهشگران دانشگاه جورجیا نشان داده ساختار مغز بسته به این موضوع که افراد چه قدر به دیگران اعتماد می‌کنند، متغیر است.

تحقیقات جدید پژوهشگران دانشگاه جورجیا نشان داده ساختار مغز بسته به این موضوع که افراد چه قدر به دیگران اعتماد می‌کنند، متغیر است.