مشکلات تنفسی

با توجه به آلودگی بالاتر از حد مجاز در این روزها خطر حملات قلبی و سایر بیماری های مرتبط با آلودگی نیز بیشتر می شود ، اما گروه خونی افراد نیز در مقاومت نسبت به آلودگی هوا نقش دارد

با توجه به آلودگی بالاتر از حد مجاز در این روزها خطر حملات قلبی و سایر بیماری های مرتبط با آلودگی نیز بیشتر می شود ، اما گروه خونی افراد نیز در مقاومت نسبت به آلودگی هوا نقش دارد

لخته های خون روی پا که همراه با تورم و درد باشد می تواند به مشکل جدی بدل شود ، این مشکل معمولا در افراد کم تحرک ، باردار و افراد دارای اختلالات خونی ایجاد می شود

لخته های خون روی پا که همراه با تورم و درد باشد می تواند به مشکل جدی بدل شود ، این مشکل معمولا در افراد کم تحرک ، باردار و افراد دارای اختلالات خونی ایجاد می شود