ali.j

یک رژیم سالم دیابتی ، برای قند خون و کنترل وزن باید بهترین برنامه دوربردی ( استراتژی ) شما باشد . غذایی که میل می کنید می تواند به شما کمک کند تا قند خون خود را تنظیم نمایید و وزن ایده آل خود را حفظ کنید و در جهت وزن ایده آل سالم حرکت کنید تا اهداف معالجه شما را برآورده سازد . مانند هر برنامه غذایی سودمند ، یک رژیم غذایی دیابتی حوزه ی وسیعی از عناصر دلچسب را تقویت می کند ، از قبیل تعداد زیادی از میوه ها و سبزیجات ، تمام دانه ها و حبوبات ، لبنیات کم چرب ، ماهی و سایر چیزها .