سکته قلبی

با توجه به آلودگی بالاتر از حد مجاز در این روزها خطر حملات قلبی و سایر بیماری های مرتبط با آلودگی نیز بیشتر می شود ، اما گروه خونی افراد نیز در مقاومت نسبت به آلودگی هوا نقش دارد

با توجه به آلودگی بالاتر از حد مجاز در این روزها خطر حملات قلبی و سایر بیماری های مرتبط با آلودگی نیز بیشتر می شود ، اما گروه خونی افراد نیز در مقاومت نسبت به آلودگی هوا نقش دارد

 آیا ماده ای را سراغ دارید که در کمتر از یک دقیقه شما را از مرگ برهاند؟گرچه فلفل قرمز برای همه محبوب نیست اما بنا به تحقیق دانشمندان می تواند ناجی انسان از مرگ باشد.

 آیا ماده ای را سراغ دارید که در کمتر از یک دقیقه شما را از مرگ برهاند؟گرچه فلفل قرمز برای همه محبوب نیست اما بنا به تحقیق دانشمندان می تواند ناجی انسان از مرگ باشد.

مطالعات دانشمندان آمریکایی نشان می دهد زنان قبل از سکته نشانه های منحصر به فردی مانند سرگیجه ، سکسکه ، سردرد و بی حسی دارند که این علائم در مردان دیده نمی شود

مطالعات دانشمندان آمریکایی نشان می دهد زنان قبل از سکته نشانه های منحصر به فردی مانند سرگیجه ، سکسکه ، سردرد و بی حسی دارند که این علائم در مردان دیده نمی شود