جراحی

عمل های جراحی زیبایی در ایران به صورت های مختلف رواج بسیاری دارد اما عجیب ترین جراحی زیبایی جراحی سیندرلا نام دارد

عمل های جراحی زیبایی در ایران به صورت های مختلف رواج بسیاری دارد اما عجیب ترین نوع این جراحی ، سیندرلا نام دارد

یک بیمار 21 ساله مشهدی در بیمارستان قائم مشهد مورد عمل جراحی تغییر تن صدای زنانه به مردانه قرار گرفت

یک بیمار 21 ساله مشهدی در بیمارستان قائم مشهد مورد عمل جراحی تغییر تن صدای زنانه به مردانه قرار گرفت 

در جراحی های کم تهاجمی کمترین آسیب به بیمار وارد می شود و اگر تجهیزات مورد نیاز این عمل ها در داخل کشور ساخته شود با کمترین هزینه انجام خواهد شد

در جراحی های کم تهاجمی کمترین آسیب به بیمار وارد می شود و اگر تجهیزات مورد نیاز این عمل ها در داخل کشور ساخته شود با کمترین هزینه انجام خواهد شد