بوتاکس

رئیس سازمان غذادارو گفت مارک های متفرقه آمپول های بوتاکس مورد تایید این سازمان نیست

رئیس سازمان غذادارو گفت مارک های متفرقه آمپول های بوتاکس مورد تایید این سازمان نیست

امروزه بسیاری از خانم ها و حتی آقایان برای زیباتر شدن به بوتاکس روی می آورند ، اما بوتاکس چیست ؟ بوتاکس در چه مواردی استفاده می شود ؟ بوتاکس چه عوارضی دارد ؟

امروزه بسیاری از خانم ها و حتی آقایان برای زیباتر شدن به بوتاکس روی می آورند ، اما بوتاکس چیست ؟ بوتاکس در چه مواردی استفاده می شود ؟ بوتاکس چه عوارضی دارد ؟

بسیاری از خانم ها و آقایان در آرزوی پوست خوب و جوان هستند اما باید توجه داشت که بسیاری از مواد تزریقی پوست که در نواحی مختلف صورت تزریق می شود تاییدیه علمی ندارند و ممکن است عوارض جبران ناپذیر داشته باشند

بسیاری از خانم ها و آقایان در آرزوی پوست خوب و جوان هستند اما باید توجه داشت که بسیاری از مواد تزریقی پوست که در نواحی مختلف صورت تزریق می شود تاییدیه علمی ندارند و ممکن است عوارض جبران ناپذیر داشته باشند 

پیش از این مسئولان و کارشناسان در خصوص لوازم آرایشی بی کیفیت و تقلبی و همینطور عمل های زیبایی در کلینیک های غیر تخصصی هشدار داده بودند اما گویی این هشدارها مورد توجه مردم قرار نگرفته است

پیش از این مسئولان و کارشناسان در خصوص لوازم آرایشی بی کیفیت و تقلبی و همینطور عمل های زیبایی در کلینیک های غیر تخصصی هشدار داده بودند اما گویی این هشدارها مورد توجه مردم قرار نگرفته است