آلرژی

احتمالا با افرادی برخورد داشته اید که آلرژی دارند و مواد عطسه می کنند یا آبریزش بینی دارند حتی ممکن است شما نیز به برخی مواد آلرژی داشته باشید، اما آلرژی چیست؟<--break->

احتمالا با افرادی برخورد داشته اید که آلرژی دارند و مواد عطسه می کنند یا آبریزش بینی دارند حتی ممکن است شما نیز به برخی مواد آلرژی داشته باشید، اما آلرژی چیست؟

دانشمندان آمریکایی در جدیدترین مطالعات خود دریافتند که پروبیوتیک ها در درمان آلرژی های فصلی موثر هستند

دانشمندان آمریکایی در جدیدترین مطالعات خود دریافتند که پروبیوتیک ها در درمان آلرژی های فصلی موثر هستند 

در فصل بهار زمان خوردن گوجه سبز و چاقاله بادام فرا می رسد که جزو نوبرانه های پرطرفدار محسوب می شوند ، اما مصرف این میوه های کال که حاوی سموم کشاورزی نیز هستند ممکن است باعث ایجاد آلرژی در افراد شود

در فصل بهار زمان خوردن گوجه سبز و چاقاله بادام فرا می رسد که جزو نوبرانه های پرطرفدار محسوب می شوند ، اما مصرف این میوه های کال که حاوی سموم کشاورزی نیز هستند ممکن است باعث ایجاد آلرژی در افراد شود