آزمایشگاه

دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی با هدف ارتقای توانمندی افراد برگزار می شود

دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی با هدف ارتقای توانمندی افراد برگزار می شود

ایجاد آزمایشگاه‌های مرکزی در دانشگاه‌ها

 مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی فناوری وزارت علوم با بیان این که تا کنون نظام نوآوری مدونی در کشور ایجاد نشده است،‌ گفت: ظرفیت جذب فناوری در کشور بالاست که در این راستا وزارت علوم با ایجاد آزمایشگاه‌های مرکزی در دانشگاه‌ها اقدام به ایجاد ارتباط میان بخش‌های دانشگاهی با بخش‌های صنعتی کرده است.