کوچک شدن مغز از عوارض قرص ضدبارداری

محققان آمریکایی پس از مطالعات خود به این نتیثجه رسیدند که مصرف قرص های ضدبارداری علاوه بر افزایثش وزن و تهوع و سایر عوارض ، مغز را نیز کوچک میکند

محققان آمریکایی پس از مطالعات خود به این نتیثجه رسیدند که مصرف قرص های ضدبارداری علاوه بر افزایثش وزن و تهوع و سایر عوارض ، مغز را نیز کوچک میکند

در این مطالعه محققان علوم عصبی دانشگاه کالیفرنیا متوجه شدند که دو منطقه در مغز انسان مسوول احساسات و تصمیم گیری هستند که در افرادی که قرص های ضدبارداری مصرف می کنند، نازک تر است. 

محققان در این مطالعه 90 زن را مورد بررسی قرار دادند که از این تعداد 44نفر قرص ضد بارداری مصرف می کردند و 46 نفر هیچ نوع داروی ضد بارداری مصرف نمی کردند.

اسکن های مغزی گرفته شده در این مطالعه نشان داد که کورتکس orbitofrontal که مسوول تصمیم گیری است و کورتکس posterior cigulate که احساسات را پردازش می کند در متوسط زنانی که قرص های ضد بارداری مصرف می کردند، کوچکتر بود.

محققان می گویند: کورتکس lateral orbitofrontal و کورتکس posterior cigulate در واکنش به هورمون های مصنوعی موجود در قرص های ضد بارداری کوچک می شوند.

بر اساس این مطالعه که در مجله Human Brain Mapping منتشر شده است، هورمون های مصنوعی موجود در این دارو ها هورمون طبیعی را مسدود و تغییراتی در شکل و عملکرد مغز ایجاد می کند.

ایرنا

دیدگاه جدیدی بگذارید