کودک من از دیدن خون لذت می‌برد!

این بچه فوق العاده لجبازه و از دیدن حرص و زجر دیگران خندش می گیره یا حتی تو تلویزیون وقتی کسی داره درد می کشه یا خونیه یا به هر نوعی مریضه می خنده.

این بچه فوق العاده لجبازه و از دیدن حرص و زجر دیگران خندش می گیره یا حتی تو تلویزیون وقتی کسی داره درد می کشه یا خونیه یا به هر نوعی مریضه می خنده.

پرسش: ما یه بچه ۶ ساله را از پرورشگاه بعضی وقت ها میاریم. خونه خودمون این بچه یه پا و یه دست نداره پدر مادرش ولش کرده بودند توی سطل اشغال وقتی پیداش کردند. این بچه فوق العاده لجبازه و از دیدن حرص و زجر دیگران خندش می گیره یا حتی تو تلویزیون وقتی کسی داره درد می کشه یا خونیه یا به هر نوعی مریضه می خنده. وقتی هم که بهش می گم که خنده نداره می گه چرا خیلی خنده داره. ما بچه های مختلفی از این خیریه را به خونه میاریم ولی هیچ کدوم اینجوری نیستند من واقعا نگرانه این بچه ام می ترسم پس فردا با این خشونت درونیش ...

پاسخ: متاسفانه این کودک هیچ حس همدردی ندارد و در حقیقت، این کودک در درد خودش آنقدر تنها بوده که معنی این حس را درک نمی کند. واقعا برای این خلاء بایست نگران بود. زیرا بسیاری از بزه ها با این تفکر نادرست و فقدان حس همدردی شکل می گیرد. توصیه من جلسات مشاوره حضوری برای این کودک هست. شاید این یکی بزرگترین کارهایی باشد که شما در حق این کودک می توان انجام داد.

منبع:برترینها

دیدگاه جدیدی بگذارید