ژن های موثر در رفتار خشونت آمیز

محققان فلاندی دریافتند ژن ها در بروز رفتارهای خشونت آمیز نقش دارند ، در این مقاله به دو ژنی که به گفته این دانشمندان باعث رفتار خشونت آمیز می شوند را مطالعه خواهید کرد

محققان فلاندی دریافتند ژن ها در بروز رفتارهای خشونت آمیز نقش دارند ، در این مقاله به دو ژنی که به گفته این دانشمندان باعث رفتار خشونت آمیز می شوند را مطالعه خواهید کرد 

به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از ساینس، تجزیه و تحلیل ژنتیکی 900 مجرم فنلاندی نشان می دهد که دو ژن در بدن انسان با جرم و جنایت خشونت آمیز در ارتباط هستند. سابقه رفتار خشونت آمیز در افرادی که این ژن را در بدن خود دارند، 13 برابر بیشتر از سایرین است.

در ادامه تحقیقات آمده است که حداقل 4 تا 10 درصد جرایم خشونت آمیز در فنلاند توسط افرادی با این گونه ژنتیکی صورت می گیرد.

محققان احتمال می دهند که گونه های ژنتیکی دیگر هم در بروز رفتار خشونت آمیز و جرم و جنایت موثر هستند. 

محققان بر این باورند که نمی توان با قطعیت گفت که تمام افراد دارای این ژن، به جرایم خشونت آمیز دست می زنند؛ ولی دراکثر متهمان این ژن دیده شده است.

این دو ژن MAOA و CDH13 نام دارند. ژن MAOA با آنزیم مونوآمین اکسیداز در ارتباط است که نقش مهمی در کنترل دوپامین و سروتونین مغز دارند و ژن CDH13 با سوء مصرف مواد مخدر مرتبط است.

علاه بر کدهای ژنتیکی، عوامل محیطی نیز در ارتکاب به جرم موثر هستند.

نتایج این تحقیقات در نشریه Molecular Psychiatry منتشر شده است.

دیدگاه جدیدی بگذارید