چرا بعضی ها بیشتر می خندند؟

بررسی های پژوهشگران دانشگاه نورث وسترن آمریکا نشان می دهد که دی،ان،ای مهمترین دلیلی است که برخی افراد به یک موضوع مشخص بیشتر می خندند.

بررسی های پژوهشگران دانشگاه نورث وسترن آمریکا نشان می دهد که دی،ان،ای مهمترین دلیلی است که برخی افراد به یک موضوع مشخص بیشتر می خندند.

به گزارش ساینس، گاهی اوقات با مطرح شدن یک موضوع خنده دار، برخی افراد بیشتر از سایرین می خندند؛ تحقیقات نشان می دهد که دلیل این موضع علاوه بر شخصیت و فرهنگ این افراد، به ژنتیک آنان بر می گردد.

چندین سال قبل ثابت شده بود که افسردگی و حالات روحی، ریشه ژنتیکی دارند و تحقیقات جدید نشان می دهد که این موضوع در مورد شادی و خنده نیز صدق می کند.

در مغز ماده ای به نام سروتونین ترشح می شود که مهمترین وظیفه آن کنترل خلق وخو و اشتها است. برخی از سلول های عصبی و مغز، با آزاد کردن سروتونین در فضای بین سلول های مغز با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. سروتونین تا زمانی در مغز گردش می کند که یک پروتئین به نام پروتئین انتقال دهنده سروتونین در غشای سلول ها وجود داشته باشد. تحقیقات نشان می دهد که وجود یا عدم وجود این پروتئین، ژنتیکی است؛ یعنی شاد بودن یا احساس افسردگی، توسط ژن ها و با کنترل این پروتئین حاصل می شود. این ژن توسط والدین منتقل می شود.

محیط زندگی و نوع نگرش افراد نیز نقش مهمی در احساس شادی دارند ولی نمی توان تاثیر عوامل ژنتیکی را نادیده گرفت.

منبع:ایرنا

دیدگاه جدیدی بگذارید