چاقی و اضافه وزن در کودکان

در دوران کودکی رشد انسان بسیار سریع است و باید به تغذیه کودکان بسیار توجه کرد تا از چاقی و بروز مشکلات جسمی و یا اختلالات رشد در کودکان جلوگیری شود

در دوران کودکی رشد انسان بسیار سریع است و باید به تغذیه کودکان بسیار توجه کرد تا از چاقی و بروز مشکلات جسمی و یا اختلالات رشد در کودکان جلوگیری شود 

کتاب حاضر در زمینه تغذیه کودکان و کنترل تغذیه بوسیله مواد غذایی کم کالری اما مغذی شما را راهنمایی می کند تا بتوانید کودکانی سالم داشته باشید 

کتاب را از اینجا دانلود کنید 

دیدگاه جدیدی بگذارید