نورون های انعطاف پذیر اما کمتر پایدار مغز

مغز انسان دارای یک منطقه سلولی است که مسئول پیوند دادن نشانه های حسی به اعمال و رفتار و فهرست بندی لینک به عنوان یک حافظه است ، سلولهایی که این پیوندها را تشکیل میدهند بسیار پایدار و ثابت هستند

مغز انسان دارای یک منطقه سلولی است که مسئول پیوند دادن نشانه های حسی به اعمال و رفتار و فهرست بندی لینک به عنوان یک حافظه است ، سلولهایی که این پیوندها را تشکیل میدهند بسیار پایدار و ثابت هستند

یافته های دانشکده پزشکی هاروارد، این مدل را به چالش می کشد و نشان می دهد که نورون هایی که مسئول چنین وظایفی هستند ، کمتر پایدار ، اما انعطاف پذیر تر هستند


تحقیقات جدید نشان می دهد انعطاف پذیری سلول های مغز نرمال یکپارچه سازی اطلاعات جدید را تضمین می کند . چنین انعطاف پذیری اجازه می دهد تا شبکه های عصبی به آسانی یادگیری های جدید را در خود جای دهند . بنابراین دیگر نیاز به فرم دادن به لینک های جدید مجزا برای یاخته های عصبی جدید در هر زمان نخواهد بود ، در نتیجه هنگامی که یک حافظه دیگر نیاز نباشد نورون ها می توانند به راحتی به سایر وظایف مهم بپردازند.


آزمایشات ما نشان می دهد پایداری بسیار کمی که در نورون هایی که نشانه های حسی را به عمل می رسانند وجود دارد چنان که انتظار می رود نشان دهنده انعطاف پذیری بیشتر است ، این در واقع یک نوع بازده عصبی است .

کریس هاروی، استادیار گروه نورولوژی در دانشکده پزشکی هاروارد، گفت : ما اعتقاد داریم که این ترکیب ، تعادل ظریف بین توانایی ترکیب اطلاعات جدید و حفظ خاطرات قدیمی را تضمین می کند
تحقیق دانشکده پزشکی هاروارد یک آزمایش پیچیده بر روی موش ها و از طریق مجرای مجازی به مدت یک ماه تکرار شد .بررسی عکس های فعالیت مغز در نواحی تحت مطالعه که در تصمیم گیری ناوبری دخیل است نشان می دهد نورون ها نسبت به یک الگو ثابت نیستند - کما اینکه در طول مدت تحقیق پیچ های حافظه مغز موش تغییر کرده بود .

در حقیقت ، نورون ها وظیفه خود را در الگوهای حافظه تغییر می دهند و یا به طور کامل آن بخشس را ترک می کنند و بوسیله نورون های جدید جایگزین می شوند.


هاروی گفت: نورون ها تمایل دارند که رگه هایی داشته باشند که در آن چند روز به همین ترتیب عمل کنند و سپس طی چند هفته تغییر کنند

دیدگاه‌ها

تصویر بی نام

واسه همین جابجایی نورونهاست که بعضی خاطراتمون قاطی میشن با هم

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص انسان از اسپم می باشد