مچ بندی که جریان خون را تحلیل می کند

دانشمندان مچ بندی ابداع کرده اند که دارای حسگرهایی است که هنگامی که روی پوست شخص قرار میگیرند جریان خون و ضربان قلب وی را تجزیه و تحلیل می کنند

دانشمندان مچ بندی ابداع کرده اند که دارای حسگرهایی است که هنگامی که روی پوست شخص قرار میگیرند جریان خون و ضربان قلب وی را تجزیه و تحلیل می کنند

 این مچ بند که HealBe GoBe نامیده می شود توسط گروهی از مبتکران روسی ابداع شده است

این مچ بند با استفاده از یک الگوریتم اطلاعات جمع آوری شده توسط سه حسگر را تجزیه و تحلیل می کند

حسگرهای ابداعی محققان روسی این تغییرات را از طریق پوست ردیابی می کند و آنها را به صورت جذب و دفع کالری ترجمه می کند

این مچ بند از طریق حسگر پالس خود، جریان خون و ضربان قلب را اندازه می گیرد. همچنین از طریق حسگر شتاب سنج حرکت و فعالیت بدن مانند تعداد قدم های برداشته شده را اندازه گیری می کند

حسگر سوم یک حسگری است که محققان روسی ادعا می کنند می تواند مقدار جذب کالری را اندازه گیری کند.

تئوری این است زمانی که انسان غذا می خورد کربوهیدرات ها به گلوکز تبدیل می شوند

سلول ها نیز گلوکز را جذب می کنند و از آن به عنوان انرژی استفاده کرده و در این روند ان را جایگزین آب می کنند

این مچ بند از طریق حسگرهای خود این تغییرات را اندازه گیری کرده و از طریق یک نرم افزار آنها را به صورت تعداد کالری مصرفی ترجمه کرده و بر روی صفحه نمایش این مچ بند نمایان می سازد.

ایرنا

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید