مهلت دوهفته ای وزیر بهداشت به بیمارستان های بزرگ تهران

وزیر بهداشت پس از بازدید از اورژانس بیمارستان های برزگ و شلوغ تهران به مسئولان بخش های بیمارستان ها دو هفته مهلت برای رفع کمبودها فرصت داد

وزیر بهداشت پس از بازدید از اورژانس بیمارستان های برزگ و شلوغ تهران به مسئولان بخش های بیمارستان ها دو هفته مهلت برای رفع کمبودها فرصت داد 

وزیر بهداشت : پس از بازدیدهای شبانه و سرزده از اورژانس بیمارستان‌های بزرگ و شلوغ تهران، ضمن برگزاری یک جلسه برای جمع‌بندی موارد گوناگونی که با آنها مواجه شـدم، به مســئولان این بخش‌ها دو هفته فرصـت دادم تا با رفع کمبودها و ارتقاء کیفیت خدمات، وضعیت اورژانس این بیمارستان‌ها را بهبود بخشند.

طی این چهارده روز، مسئولان موظفند ضمن رفع کمبودها، اینجانب را در جریان آخرین اقدامات صورت گرفته قرار دهند و در پایان این مدت،  گزارشی از بهبود وضعیت اورژانس‌ها را ارائه کنند.

در این جلسه تأکید کردم، تأمین نیروی پرستاری اورژانس باید با بهره‌گیری از پرسنل متخصص با تجربه حداقل ١٠ سال، پرداخت مناسب و ایجاد انگیزه برای فعالیت در اورژانس صورت پذیرد. نیروهای طرحی و دانشجویان هم در بخش‌های غیر اورژانس مشغول فعالیت شوند.

در تریاژها نیز لازم است پرستاران با تجربه مستقر شده و  در اورژانس‌های شلوغ بیمارستان‌های بزرگ، دو نفر متخصص اورژانس به کار گرفته شوند. کمبود نیروی خدماتی در بخش اورژانس بیمارستان‌ها نیز باید برطرف شود.

تجهیز بخش آزمایشگاه و پاراکلینیک نیز از دیگر الزامات این برنامه است و نیروی انسانی کافی هم باید برای این قسمت‌ها تامین شود. همچنین از این پس در بخش‌های اورژانس بیمارستانی از دستیاران تخصصی سال‌های بالا استفاده خواهد شد.

یکی دیگر از مصوبات این جلسه، راه‌اندازی ستاد هدایت مشترک بیماران ظرف یک هفته آینده بود؛ با این اقدام، شاهد تسهیل در هدایت بیماران خواهیم بود.

تخت‌های مراقبت‌های ویژه نیز بر اساس اعلام نیاز دانشگاه‌ها باید بدون محدودیت افزایش یابد. این مهم می‌تواند از طریق خرید خدمت از بیمارستان‌هایی با ضریب اشغال کمتر صورت گیرد.

معاون توسعه وزارتخانه هم موظف شد اعتبارات لازم برای توسعه تجهیزات آزمایشگاهی و رادیولوژی اورژانس و نوسازی این بخش‌ها را تأمین و فراهم کند.

رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران نیز موظف شدند مشکلات حاد اورژانس بیمارستان‌های بزرگ تحت پوشش خود را حل کرده و گزارش اقدامات صورت گرفته را تا دو هفته آینده به اینجانب ارائه دهند.

وب سایت شخصی دکتر هاشمی

دیدگاه جدیدی بگذارید