مراقبت از بیمار دچار زوال عقل

زوال عقل ( دمانس Dementia ) نوعی بیماری خاص مغزی است که در آن شخص بیمار کنترل حافظه ، تفکر و رفتار خود را از دست می دهد

زوال عقل ( دمانس Dementia ) نوعی بیماری خاص مغزی است که در آن شخص بیمار کنترل حافظه ، تفکر و رفتار خود را از دست می دهد


هنگامی که یکی از عزیزان ما دچار زوال عقل می شود ، به پشتیبانی و مراقبت در منزل نیاز دارد چرا که بیماری پیشرفت خواهد نمود . شما می توانید با درک دنیایی که او میبیند به وی کمک کنید . باید به بیمار فرصت بدهید تا در مورد چالش های روزانه و مراقبت های شما صحبت کند


با پزشک معالج صحبت کنید و این موارد را از پزشک بپرسید :


چگونه به شخص کمک کنید تا در آرامش و متعادل بماند
به آرامی تعویض لباس یا لباس پوشیدن و آرایش را چگونه انجام دهید
چگونه با بیمار صحبت کنید
چگونه به حافظه از دست رفته کمک کنید
چگونه رفتار و خواب بیمار را مدیریت کنید

نکاتی برای کاهش سردرگمی در افراد مبتلا به زوال عقل


اطراف بیمار را با اشیاء آشنا و افرادی که میشناسد پر کنید
در شب چراغی را روشن نگه دارید
استفاده از یادآوری ، یادداشت ها و لیست کارهای روزانه و یادآوری فعالیت های روزانه
به یک برنامه ساده بچسبید و از آن پیروی کنید

پیاده روی منظم با کمک پرستار می تواند به بهبود مهارت های ارتباطی و جلوگیری از سرگردانی کمک کند


یک موزیک آرام بخش می تواند به کاهش اضطراب و همچنین سهولت در خواب و رفتار کمک کند


افراد مبتلا به زوال عقل باید چشم ها و گوش خود را چک کنند ، اگر مشکلی پیدا شد ، سمعک ، عینک ویا جراحی کاتاراکت نیاز داشته باشد


افرادی که به زوال عقل دچار می شوند باید برای رانندگی امتحان شوند ، در برخی موارد ، برای آنها رانندگی چندان میسر و ایمن نیست . برای این موضوع با پزشک صحبت کنید و از اطرافیان کمک بگیرید


وعده های غذایی تحت نظارت می تواند کمک کند به بیمار زیرا اینگونه بیماران اغلب وعده های غذایی را فراموش کرده و حتی مایعات نیز نمی نوشند ، بنابراین با پزشک مشورت کنید تا بدانید چه میزان غذا و در چند وعده باید به بیمار بدهید تا کالری از دست رفته را جبران کند

در این موارد نیز با پزشک مشورت کنید


در رابطه با ریسک خفگی و اگر رخ دهد چه کار باید بکنید
برای افزایش امنیت در خانه چکار باید بکنید
برای جلوگیری از خطر سقوط از ارتفاع چه اقداماتی نیاز است
چگونه حمام و دستشویی را برای بیمار ایمن کنید

توصیه می شود برای افراد آلزایمری دستبند دارای اطلاعات هویت و آدرس بپوشند تا در صورتی که از خانه دور شوند بتوان با دستبند شناسایی کرده و با اعضای خانواده بیمار تماس بگیرند


در نهایت ، افرادی که دچار زوال عقل هستند شاید به مراقبت 24 ساعته نیاز داشته باشند و باید برایشان محیط امن و بدور از سروصدا و عاری از پرخاشگری فراهم نمود تا بتوانند نیازهاشان را بیان نمایند .

دیدگاه جدیدی بگذارید