روند سرطانی شدن یک سلول

 به گزارش ایرنا : محققان آمریکایی پس از سال تحقیق توانستند روند پیشرفت تومور عادی به سرطانی را کاملا روشن کنند و امیدوارند این تحقیق به درمان زودهنگام سرطان کمک بسزایی کند

به گزارش ایرنا : محققان آمریکایی پس از سال تحقیق توانستند روند پیشرفت تومور عادی به سرطانی را کاملا روشن کنند و امیدوارند این تحقیق به درمان زودهنگام سرطان کمک بسزایی کند

دانشمندان این پروژه تحقیقاتی بزرگ می گویند احتمال اینکه سلول ها از فرم کارکرد عادی خود خارج شوند موضوعی ثابت شده است و تمام تلاش براین است که این روند زود شناسایی و مورد درمان قرار گیرد.

اما در بسیاری از سرطان ها روند تبدیل شدن به یک تومور بدخیم مدت زمان زیادی طول می کشد که اگر دانشمندان بتواند در مراحل اولیه آن را شناسایی کنند در جلوگیری از پیشرفت انواع این بیماری به ع نوان چالش عمده سلامت بشری در جهان اقدامات موثری داشته باشند . به طور مثال سرطان لوزالمعده، وضعیت غیرفعال بودن تومور می تواند پیش از تبدیل شدن آن به حالت بدخیم، 25 سال زمان ببرد.

محققان آمریکایی توانستند در طراحی خود از روند پیشرفت تومور عادی به سرطانی شرایط آن را کاملا روشن کنند.

در این مدل خودکار سلولی، سناریوهای مختلف رشد تومور را بیان می کند و در این پیش فرض به سرکوب شدن، غیرفعال ماندن یا شیوع تومور می انجامند. این مدل امکان آزمایش پزشکی سناریوهای واقعی را می دهد.

برای هر مدلی مجموعه ای از قوانین بر جمعیت سلولی تحمیل می شوند. این قوانین تعاملات ممکنی ماند مرگ سلول مجاور یا سرکوب سیستم ایمنی هستند که از طریق احتمالات استخراج شده از داده های آزمایشی گذشته بر تقسیم سلول حکمرانی می کنند.

محققان از اینکه در برخی موارد تومور ی به طور یکدفعه تقسیم سلولی سریع پیدا می کند متعجب شدند و در صدد فهم علت کامل این موضوع هستند.البته این نخستین باری است که رفتار تغییرکرده تومور به طور آنی در یک مدل اتفاق می افتد.

البته محققان تعدادی از مولفه های اثر گذار در این مسیر را مانند تغییرات فنوتیپی، ویژگی های مکانیکی و سرعت و قدرت مولفه های سرکوب کننده (مانند سیستم ایمنی) بدن شناسایی کردند، اما به گفته آنها این مسیر نیازمند مطالعات بیشتری است.

یکی از یافته های مدل جدید این بود که سرکوب احتمالی تومورها در محیط های خشن و دارای تراکم و فشار بالا اتفاق افتاد. تیم تحقیقاتی همچنین پیش بینی کرد چنانچه تعداد سلول های تقسیم شونده فعال در ناحیه تکثیر سلول به سطح بحرانی خاصی برسد، بسیار احتمال دارد که تومور شروع به رشد سریع کند.

محققان نتایج پروژه خود را در نشریه علمی PLOS ONE منتشر ساختند.

دیدگاه جدیدی بگذارید