روزانه ناخن هایتان را پیرایش نکنید

تمیز کردن و سوهان کشیدن و در کل پیرایش ناخن ها برای خانم ها کاری دلچسب است ، اما اگر این کار هر روز انجام شود آیا باز هم خوشایند خواهد بود

تمیز کردن و سوهان کشیدن و در کل پیرایش ناخن ها برای خانم ها کاری دلچسب است ، اما اگر این کار هر روز انجام شود آیا باز هم خوشایند خواهد بود 

محققان دانشگاه «ناتینگهام» در تحقیقات خود برای تشخیص علل برخی از مشکلات شایع ناخن ها مانند رشد ناخن در داخل گوشت و به صورت قاشقی، روش معادله ای را ابداع و استفاده کردند.

با توجه به این تحقیقات، پیرایش منظم ناخن ها سبب رخ دادن تنش پسماند کل ناخن می شود. این تنش پسماند در طول زمان می تواند سبب تغییر شکل و انحنای ناخن شود که در نهایت به آسیب های جدی منجر می شود.

محققان در این پژوهش، بیشترین توجه را به ناخن های رشد یافته در گوشت انگشت های پا داشتند که تاکنون درمان رضایت بخشی برای آن صورت نگرفته است.

آنان در بررسی های خود، تنش های مکانیکی و انرژی های مرتبط با ناخن را نیز مدنظر قرار دادند و به این معادله دست یافتند؛ زمانی که تعادل بین تنش رشد و تنش چسبنده ناخن شکسته می شود با توجه به رشد آرام یا سریع ناخن یا تغییرات چسبنده ناخن، تنش پسماند در سراسر ناخن رخ داده و باعث تغییر شکل ناخن در طول زمان می شود.

تحقیقات نشان داد تنش پسماند در هر ناخنی می تواند رخ دهد، اما در ناخن های بزرگتر و صافت تر مانند ناخن شصت پا بیشتر است و پیرایش بد ناخن تنش پسماند را تشدید می کند.

این تحقیقات در مجله زیست شناسی فیزیک انتشارات «IOP» منتشر شده است.(ایسنا)

دیدگاه جدیدی بگذارید