در فصل گرما دستگاه گوارش ضعیف می شود

در فصل گرما باید از خوردن غذاهای سنگین خودداری کرد، زیرا در این فصل دستگاه گوارش دچار صعف مشود

در فصل گرما باید از خوردن غذاهای سنگین خودداری کرد، زیرا در این فصل دستگاه گوارش دچارضعف مشود

در طول روزه‌داري نيز معده در اثر گرسنگي و تشنگي، دچار افزايش حرارت و كاهش رطوبت مي‌شود. با افزايش ترشح صفرا نيز ممكن است سوزش و گزش مختصري در بالاي معده ايجاد شود. اين عوامل همگي موجب ايجاد ضعف هضم در معده در پايان ساعت روزه مي‌شوند كه در فصل تابستان كه دستگاه گوارش طبيعتاً ضعيف مي‌شود، نمود بيشتري دارد.

اينجاست كه توصيه‌هاي غذايي پزشكي پارسي، با نگاهي عميق و همه جانبه وارد عمل مي‌شود و با توجه به تمامي اين تغييرات، به ارائه دستورات مبتني بر دانش و تجربه و منطق مي‌پردازد.

پس غذاهاي سنگين چون كله پاچه، آش رشته، آبگوشت، حليم و حتي فسنجان كه هم براي دستگاه گوارش ضعيف شده ما باري گران‌اند و هم موجب گرسنه نشدن و سبك نشدن تا وعده بعدي مي‌گردند، براي رمضان به ويژه وعده افطار اصلاً خوب نيستند.

ولي اگر اصراري به خوردن شام جدا از افطار داشته باشيد، با فاصله حدود يك تا دو ساعت پس از افطار و با حجم كم، قابل مصرف‌اند. البته ورزشكاران حرفه‌اي مي‌توانند افطارشان را با حليم يا كباب برگزار كنند.

در مقابل، خورش‌ها، به عنوان منحصر به فردترين غذاهاي ايراني كه با اين سياق در جاي ديگري پيدا نمي‌شوند، خوراك‌هاي خوبي براي وعده‌هاي سحر و افطار هستند.

مي‌توان گفت خورش‌ها، شبيه جوشانده‌هاي گياهي هستند كه به علت زياد پختن، از ارزش دوايي آنها كم شده و بيشتر غذا هستند. طراحي فرمول خورش‌هاي ايراني بسيار حكيمانه و هوشمندانه است.

يادمان باشد كه عدم توجه به اصول خوردن و آشاميدن در رمضان پس از چند روزي موجب درد معده، ترش كردن، كسالت و سنگيني و ... مي‌شود و تعداد زيادي از شهروندان را به درمانگاه‌ها و مطب‌هاي پزشكان مي‌كشاند.

دیدگاه جدیدی بگذارید