درباره سرطان دهانه رحم چه میدانید ؟

زمانی که در ناحیه گردن رحم سلول های غیر طبیعی رشد کرده و به صورت نامنظم افزایش پیدا میکنند سرطان دهانه رحم بوجود می آید که در بیشتر موارد در مراحل اولیه هیچ علامتی مشاهده نمیشود اما به مرور با خونریزی یا ترشحات واژینال غیرطبیعی نشانه های این بیماری مشاهده می شود .

زمانی که در ناحیه گردن رحم سلول های غیر طبیعی رشد کرده و به صورت نامنظم افزایش پیدا میکنند سرطان دهانه رحم بوجود می آید که در بیشتر موارد در مراحل اولیه هیچ علامتی مشاهده نمیشود اما به مرور با خونریزی یا ترشحات واژینال غیرطبیعی نشانه های این بیماری مشاهده می شود .

علائم سرطان دهانه رحم:

مشاهده خون بعد از عمل مقاربت

خونریزی غیر طبیعی در دوران قاعدگی

دیدن لکه در بین قاعدگی

خونریزی بعد از یائسگی

    ترشح واژينال غيرطبيعي نیز میتواند در بعضی موارد نشانه این بیماری باشد

مواردی که در سرطان دهانه رحم خطرزا هستند

 

 پايين بودن سن در زمان اولين مقاربت (كمتر از 16 سالگي) داشتن شريكهاي جنسي متعدد  داشتن شريك جنسي اي كه خود شركاي جنسي متعددي داشته باشد.  پايين بودن سن در هنگام اولين بارداري  بالا بودن تعداد زايمانها  استعمال دخانيات  ابتلا به عفونت پاپيلوما ويروس انساني ( اين ويروس از طريق جنسي انتقال مي يابد و عمدتا در اثر ابتلا به آن سرطان ايجاد مي شود)  وضعيت اجتماعي اقتصادي نامناسب و مصرف كم سبزيجات و ميوه جات

 

پايين بودن سن در زمان اولين مقاربت (كمتر از 16 سالگي)

داشتن شريكهاي جنسي متعدد 

داشتن شريك جنسي اي كه خود شركاي جنسي متعددي داشته باشد. 

پايين بودن سن در هنگام اولين بارداري 

بالا بودن تعداد زايمانها 

استعمال دخانيات 

ابتلا به عفونت پاپيلوما ويروس انساني ( اين ويروس از طريق جنسي انتقال مي يابد و عمدتا در اثر ابتلا به آن سرطان ايجاد مي شود) 

وضعيت اجتماعي اقتصادي نامناسب  و مصرف كم سبزيجات و ميوه جات 

 

مواردی که در سرطان دهانه رحم خطرزا هستند

 

تشخسص و پیشگیری از سرطان دهانه رحم

 

شناسايي راههاي پيشگيري ابتلا به سرطان دهانه رحم و آموزشهاي لازم به بيماران مي تواند موفقيت بزرگي را در كاهش ميزان ابتلا به سرطان دهانه رحم ايجاد نمايد. بهترين راه شناسايي سرطان دهانه رحم در مراحل اوليه كه اغلب بدون علامت نيز مي باشد انجام تست پاپ اسمير است. 

اين تست بايستي در كليه زنان از زماني كه از نظر جنسي فعال شده اند هر سا ل يك بار انجام گيرد. بعد از سن سي سالگي در صورت وجود سه تست متوالي سالانه طبيعي و عدم مواجهه با عوامل خطرزا مي توان فواصل تست مزبور را به دو يا سه سال افزايش داد. 

براي انجام اين تست بهتر است كه شرايط زير رعايت شود: 

تست پاپ اسمير در طول خونريزي قاعدگي گرفته نشود. 

چهل و هشت ساعت قبل از انجام تست پاپ اسمير از مقاربت خودداري شود. 

چهل و هشت ساعت قبل از انجام تست پاپ اسمير از تامپون، كرم و دوش واژينال استفاده نشود. 

جهت انجام تست پزشك يا ماما در حين انجام معاينه دستگاه تناسلي زنان مقداري از سلولهاي مخاط دهانه رحم را بدون ايجاد درد و ناراحتي با وسيله مخصوصي برداشته و بر روي يك لام شيشه اي منتقل و پس از تثبيت جهت بررسي به آزمايشگاه ارسال مي شود تا لام پاپ اسمير توسط پاتولوژيست در زير ميكروسكوپ از نظر وجود سلولهاي پيش بدخيم و سرطاني بررسي گردد. 

اگر در جواب پاپ اسمير سلولهاي پيش بدخيم و سرطاني گزارش شود لازم است از بافت دهانه رحم نمونه برداري گردد زيرا تنها با يك نمونه بافتي از دهانه رحم تشخيص قطعي سرطان دهانه رحم مشخص مي شود. 

 

 شناسايي راههاي پيشگيري ابتلا به سرطان دهانه رحم و آموزشهاي لازم به بيماران مي تواند موفقيت بزرگي را در كاهش ميزان ابتلا به سرطان دهانه رحم ايجاد نمايد. بهترين راه شناسايي سرطان دهانه رحم در مراحل اوليه كه اغلب بدون علامت نيز مي باشد انجام تست پاپ اسمير است.  اين تست بايستي در كليه زنان از زماني كه از نظر جنسي فعال شده اند هر سا ل يك بار انجام گيرد. بعد از سن سي سالگي در صورت وجود سه تست متوالي سالانه طبيعي و عدم مواجهه با عوامل خطرزا مي توان فواصل تست مزبور را به دو يا سه سال افزايش داد.  براي انجام اين تست بهتر است كه شرايط زير رعايت شود:  تست پاپ اسمير در طول خونريزي قاعدگي گرفته نشود.  چهل و هشت ساعت قبل از انجام تست پاپ اسمير از مقاربت خودداري شود.  چهل و هشت ساعت قبل از انجام تست پاپ اسمير از تامپون، كرم و دوش واژينال استفاده نشود.  جهت انجام تست پزشك يا ماما در حين انجام معاينه دستگاه تناسلي زنان مقداري از سلولهاي مخاط دهانه رحم را بدون ايجاد درد و ناراحتي با وسيله مخصوصي برداشته و بر روي يك لام شيشه اي منتقل و پس از تثبيت جهت بررسي به آزمايشگاه ارسال مي شود تا لام پاپ اسمير توسط پاتولوژيست در زير ميكروسكوپ از نظر وجود سلولهاي پيش بدخيم و سرطاني بررسي گردد.  اگر در جواب پاپ اسمير سلولهاي پيش بدخيم و سرطاني گزارش شود لازم است از بافت دهانه رحم نمونه برداري گردد زيرا تنها با يك نمونه بافتي از دهانه رحم تشخيص قطعي سرطان دهانه رحم مشخص مي شود.

 

راه درمان سرطان دهانه رحم

سرطان دهانه رحم داراي چهار مرحله مي باشد كه در مراحل اوليه هنگامي كه بيماري تنها محدود به دهانه رحم مي باشد درمان عمل جراحي است و بقاي عمر 5 ساله بيماربيش از 95% مي باشد در حاليكه در مراحل پيشرفته تر، جهت درمان، راديوتراپي نيز لازم است و بقاي عمر 5 ساله كمتر از 10% مي باشد. 

مركز مشاوره بهداشت باروري ( انتهاي بلواركشاورز،بيمارستان امام خميني(ره)، روبروي مركز تصويربرداري وليعصر، 

مركزتحقيقات بهداشت باروري تلفن :     66939320 )هر روز از ساعت 12-9 بجز ايام تعطيل با حضور كارشناسان و پزشكان مجرب خدمات زير را ارايه مي نمايد

مشاوره دوران بلوغ و نوجواني  

مشاوره قبل ازازدواج 

 مشاوره قبل از بارداري 

مشاوره مراقبتهايدوران بارداري ، زايمان و پس از زايمان

مشاوره تنظيم خانواده

مشاوره تغذ يه 

مشاوره بيماريها ي مقاربتي

مشاوره نازايي  

مشاوره بهداشت روان زنان  

مشاوره دوران يائسگي

مشاوره سرطانهاي زنان

دیدگاه جدیدی بگذارید