حساسیت به ایمپلنت و بروز سرطان

تماس ‍‍‍‍‍‍پوست با مواد حساسیت زا می تواند به بروز جوش های ریز و در نهایت به بروز تومور بی انجامد

تماس ‍‍‍‍‍‍پوست با مواد حساسیت زا می تواند به بروز جوش های ریز و در نهایت به بروز تومور بیانجامد 

به گزارش شهرپزشک از خراسان نیوز، برخي بيماراني که ايمپلنت فلزي در نزديک پوست دارند، ممکن است دچار جوش هاي پوستي مزمن بر اثر تماس مداوم پوست با ماده حساسيت زا مانند فلزات نيکل، کبالت و کروميوم شوند که به صورت جوش هاي ريز بروز مي کند و مي تواند منجر به نوعي سرطان پوست شود به عنوان مثال جراح براي خانمي که نياز به جراحي قوزک پا داشت از يک ميله فلزي ايمپلنت استفاده کرد، اين بيمار در نزديکي قسمت ايمپلنت دچار جوش هاي ريز شد.

جراح تشخيص داد که وي به نيکل موجود در ايمپلنت حساسيت دارد اما اين جوش هاي ريز ادامه پيدا کرد و چند سال بعد به يک نوع سرطان پوست نادر به نام آلسرمارژولين «زخم مارژولين» Marjolins ulcer تبديل شد. در آزمايش هايي که روي نمونه هاي آزمايشگاهي انجام شد، محققان دريافتند که التهاب مزمن پوست بر اثر تماس مداوم پوست با ماده حساسيت زا مي تواند منجر به ايجاد تومور شود.

سوالي که پيش مي آيد، اين است که قبل از هر نوع به کارگيري ايمپلنت آيا بيمار بايد تحت آزمايش حساسيت به فلز قرار گيرد؟

به گفته يک پروفسور از دانشگاه واشنگتن، واکنش حساسيت تماس با واکنش حساسيت به موادي مانند گرده و موي حيوانات متفاوت است.

حساسيت تماسي موقعي رخ مي دهد که ماده حساسيت زا نزديک پوست قرار مي گيرد يا با پوست تماس پيدا مي کند.

جوش هاي ريز پوستي در واکنش به نيکل نمونه شايع تماس هاي حساسيت زا است. محققان مي گويند در مورد اين بيمار احتمالا، مقداري نيکل از ايمپلنت به بافت نشت پيدا کرده و حتي پس از برداشتن ايمپلنت در پوست باقي مانده است.

دیدگاه جدیدی بگذارید