جهش در تجاری سازی درست آوردهای سلول های بنیادی الزامی است

سود صندوق نوآوری وشکوفایی درآینده کاهش خواهد یافت.وی برضرورت جهش در تجاری‌سازی دستاوردهای سلول‌های بنیادی تاکید کرد.

 سود صندوق نوآوری وشکوفایی درآینده کاهش خواهد یافت.وی برضرورت جهش در تجاری‌سازی دستاوردهای سلول‌های بنیادی تاکید کرد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور طی دومین نشست شورای عالی ستاد توسعه فناوری سلول‌های بنیادی بر ضرورت جهش در تجاری‌سازی دستاوردها در زمینه سلول‌های بنیادی تاکید کرد.
 دکتر سورنا ستاری، در دومین نشست شورای عالی ستاد توسعه سلول‌های بنیادی، ضمن اشاره به حمایتهای معاونت علمی از حوزه سلول‌های بنیادی بر توسعه و تجاری‌سازی دستاوردهای سلول‌های بنیادی تأکید کرد.
او سلول‌های بنیادی را یکی از اصلی‌ترین‌ اولویت‌های اصلی کشور در حوزه فناوری‌های راهبردی عنوان کرد و افزود: در این حوزه ضعف‌ها و عقب‌ماندگی‌هایی در کشور داریم و رتبه‌های جهانی ایران راضی کننده نیستند.
ستاری در ادامه گفت: با تلاش فعالان سلول‌های بنیادی و حمایت‌ نهادهایی چون معاونت علمی و فناوری، باید جهش عظیمی در این حوزه طی چند سال پیش روی رخ دهد که البته با اقدامات صورت گرفته توسط ستاد توسعه فناوری سلول‌های بنیادی و فعالان این حوزه شاهد رخ‌دادن تحولی جدی در این حوزه خواهیم بود و معاونت علمی و فناوری در این مسیر از هیچ‌گونه حمایتی فروگذاری نخواهد کرد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اعلام افزایش تسهیلات و معافیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی از کاهش سود این صندوق در آینده خبر داد و گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلول‌های بنیادی باید در جهت بهره مندی از حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی هدایت شوند و معاونت علمی و فناوری نیز تلاش دارد تا برای دانشجویان پسادکتری و پژوهشگران و محققان حوزه سلول‌های بنیادی، زمینه بهره مندی از حمایت‌های صندوق پژوهشگران کشور را فراهم کند.
ستاری با تأکید بر افزایش رقم قراردادهای منعقدشده در حوزه سلول‌های بنیادی گفت: رقم فعلی قراردادهای تجاری در این حوزه باید افزایش یابد و بر روی پروژه‌های نو که تجربه‌های زیادی از آن‌ها در کشور وجود ندارد، توجه و سرمایه‌گذاری شود.

دیدگاه جدیدی بگذارید