جمع آوری یک پماد به دلیل وجود حشره

پس از جمع آوری داروی دیکلوفناک از داروخانه ها ، این بار نوبت به فلوئوسینولون رسید که معاون فنی نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو توضیحاتی در مورد جمع آوری این دارو ارائه کرد

پس از جمع آوری داروی دیکلوفناک از داروخانه ها ، این بار نوبت به فلوئوسینولون رسید که معاون فنی نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو توضیحاتی در مورد جمع آوری این دارو ارائه کرد

دكتر مصطفي كريمي با تأكيد بر اينكه وظايف نظارتي وزارت بهداشت، حصول اطمينان از باكيفيت بودن داروهاي بازار مصرف است، گفت: هر داروي عرضه شده نبايد داراي ناخالصي و ذرات خارج از قوانين مشخصي باشد. بعضي اوقات اتفاقاتي در حوزه توليد مي‌افتد كه ذرات خارجي در داروهاي عرضه شده در بازار ديده مي‌شود كه در كنترلي كه در شركت‌هاي داروسازي است چه به‌صورت سهو چه عمدي ديده شده و وزارت بهداشت وظيفه دارد هر زمان كه ديده شد براي جمع‌آوري آن از بازار مصرف اقدام كند و تذكرات لازم را به شركت‌هاي توليد‌كننده جهت تصحيح فرايند نظارتي خود ابلاغ كند و تا زمان اصلاح فرايند از توليد مجدد آنها جلوگيري نمايد. اين توضيحات دكتر كريمي مربوط به انتشار از طرف دكتر مهدي پيرصالحي مديركل نظارت و ارزيابي دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو به مديرعامل شركت بهورزان است كه در آن با اشاره به مشاهده حشره‌اي داخل پماد موضعي فلوئوسينولون 025/0درصد محصول آن شركت، خواستار جمع‌آوري محصول شده است. اين براي دومين بار است كه در روزهاي گذشته موضوع جمع‌آوري يك محصول دارويي خبر ساز مي‌شود. چند روز قبل نيز اعلام شد كه داروي ديكلوفناك از داروخانه‌ها جمع‌آوري شده است. پس از انعكاس نامه دستور جمع‌آوري اين دارو در فضاي مجازي، رئيس سازمان غذا و دارو با اظهار تعجب از بازتاب ممنوعيت داروپس از جمع آوری داروی دیکلوفناک از داروخانه ها ، این بار نوبت به فلوئوسینولون رسید که معاون فنی نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو توضیحاتی در مورد جمع آوری این دارو ارائه کرد

دكتر مصطفي كريمي با تأكيد بر اينكه وظايف نظارتي وزارت بهداشت، حصول اطمينان از باكيفيت بودن داروهاي بازار مصرف است، گفت: هر داروي عرضه شده نبايد داراي ناخالصي و ذرات خارج از قوانين مشخصي باشد. بعضي اوقات اتفاقاتي در حوزه توليد مي‌افتد كه ذرات خارجي در داروهاي عرضه شده در بازار ديده مي‌شود كه در كنترلي كه در شركت‌هاي داروسازي است چه به‌صورت سهو چه عمدي ديده شده و وزارت بهداشت وظيفه دارد هر زمان كه ديده شد براي جمع‌آوري آن از بازار مصرف اقدام كند و تذكرات لازم را به شركت‌هاي توليد‌كننده جهت تصحيح فرايند نظارتي خود ابلاغ كند و تا زمان اصلاح فرايند از توليد مجدد آنها جلوگيري نمايد. اين توضيحات دكتر كريمي مربوط به انتشار از طرف دكتر مهدي پيرصالحي مديركل نظارت و ارزيابي دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو به مديرعامل شركت بهورزان است كه در آن با اشاره به مشاهده حشره‌اي داخل پماد موضعي فلوئوسينولون 025/0درصد محصول آن شركت، خواستار جمع‌آوري محصول شده است. اين براي دومين بار است كه در روزهاي گذشته موضوع جمع‌آوري يك محصول دارويي خبر ساز مي‌شود. چند روز قبل نيز اعلام شد كه داروي ديكلوفناك از داروخانه‌ها جمع‌آوري شده است. پس از انعكاس نامه دستور جمع‌آوري اين دارو در فضاي مجازي، رئيس سازمان غذا و دارو با اظهار تعجب از بازتاب ممنوعيت داروي ديكلوفناك كه در فضاي مجازي مطرح شده، گفت: جمع‌آوري اين دارو موضوع جديدي نيست.ي ديكلوفناك كه در فضاي مجازي مطرح شده، گفت: جمع‌آوري اين دارو موضوع جديدي نيست.

همشهری آنلاین

دیدگاه جدیدی بگذارید