توکسوپلازموزیس: انگلی خطرناک از گربه

توکسسوپلازماگندی انگل تک سلولی است که قادر به عفونی و آلوده کردن اکثرحیوانات و پرندگان است . این میکروارگانیزم به علت اینکه فقط در گربه ها قادر به زاد و ولد است ، میزبان نهایی این انگل همیشه گربه های اهلی ، خانگی و یا وحشی هستند .

توکسوپلازما گوندی انگل تک سلولی است که قادر به عفونی و آلوده کردن اکثرحیوانات و پرندگان است . این میکروارگانیزم به علت اینکه فقط در گربه ها قادر به زاد و ولد است ، میزبان نهایی این انگل همیشه گربه های اهلی ، خانگی و یا وحشی هستند . 

هنگامی که انسان توسط T. gondii آلوده و مبتلا می شود ، علائمی مانند بروز کیست های متعدد در مناطق مختلف بدن مانند مغز ، ماهیچه ها و حتی قلب بوجود می آید .

اگرشما سالم باشید ،سیستم ایمنی شما این انگل را می تواند کنترل کند . به طوری که در بدن شما به صورت غیر فعال خواهدماند و منجر به ایمنی شدن همیشگی بدن شما به این انگل خواهد گردید که نهایتاباعث می شود شما هیچ وقت به این انگل مبتلا و آلوده نشوید .

اما اگر مقاومت بدن شما بوسیله مریضی ها و یا مصرف برخی از داروها ضعیف شده باشد ، موجود غیر فعال در بدن شما می تواند مجددا فعال شده و باعث بیماری و عوارض پر دردسر و مشکل ساز به نام توکسوپلازموزیس شود .

اگر چه این مریضی از انسان به انسان دیگر نمی تواند منتقل شود ، اما بدن شما می تواند از راه های دیگر به انتقال و مریضی توکزوپلازموزیس مبتلا شود

توکزوپلازموزیس از چه راهی منتقل می شود ؟

تماس بدن با مدفوع گربه مبتلا به انگل 

حتی انسان می تواند به صورت تصادفی و پس از دست زدن به صورت و دهان هنگام باغبانی این انگل را به بدن خود وارد کند و یا پس از تمیز کردن بستر و مدفوع گربه ، یا هر چیز دیگری که با مدفوع گربه آلوده در تماس بوده است .

خورن غذا یا نوشیدن آب آلوده :

برخی گوشت ها نیز می توانند به این انگل آلوده باشند ، بخصوص آهو و بره که احتمال آلوده بودن گوشتشان زیاد است . 

لبنیات غیر پاستوریزه هم می توانند دارای این انگل باشند ، لاذم به ذکر است آبی که توسط T. gondii آلوده شده بیشتر در کشورهای جهان سوم که دارای شرایط مناسب بهداشتی نیستند بیشتر رایج می باشد . 

استفاده از ابزار آشپزخانه:

استفاده از کارد ، تخته برش و در کل ابزار آشپزخانه که به این انگل آلوده باشند ، ابزار آشپزخانه کثیف و ناپاک که در تماس با گوشت خام بوده اند می توانند زیستگاه و پناهگاه این انگل شوند . تنها راه انگل زدایی و میکروب زدایی ، شستن دقیق این گونه وسایل در آب داغ صابون دار می باشد 

خوردن میوه و سبزیجات آلوده:

سطح میوه ها و سبزیجات احتمالا می تواند دارای این انگل باشد . برای ایمنی از خطر و احتیاط ، توصیه می شود که هر نوع سبزی و میوه بخصوص آنهایی که به صورت خام مصرف می شوند به طور کامل و با استفاده از مواد ضد عفونی مناسب شسته شود 

انتقال خون یا دریافت عضو پیوندی :

در موارد نادر ، توکسوپلازموزیس می تواند توسط پیوند عضو و یا انتقال خون از انسان به با انسان منتقل شود .

البته لاذم به ذکر است در کشور ما این مورد تا کنون رخ نداده زیرا خون و یا عضو های پیوندی قبل از پیوند مورد آزمایشات متعدد قرار میگیرد 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص انسان از اسپم می باشد