تهیه آنتی بیوتیک از بدن بوقلمون

از بدن بوقلمون دانشمندان آمریکایی نوعی میکروارگانیسم کشف کرده اند که میتوانند از آن نوعی آنتی بیوتیک مهم تهیه کنند

از بدن بوقلمون دانشمندان آمریکایی نوعی میکروارگانیسم کشف کرده اند که میتوانند از آن نوعی آنتی بیوتیک مهم تهیه کنند 

به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از پایگاه ساینس، این میکروب که به عنوان یک واسط بیولوژیکی عمل می کند، Strain 115 نام دارد و آنتی بیوتیکی موسوم به MP1 تولید می کند. این آنتی بیوتیک در مقابله با عفونت استاف، گلودرد و تقریبا نیمی از باکتری های عفونی، به بدن انسان کمک می کند

روش تولید این آنتی بیوتیک بسیار ساده است. یک مولکول فشرده دی ان ای که درون میکروب قرار دارد و با عنوان پلاسمید شناخته می شود، علاوه بر آنتی بیوتیک، ماده دیگری را برای محافظت از میکروب، تولید می کند. پلاسمید، یک ریبوزوم اضافی تولید می کند که قابلیت جایگزینی با ریبوزوم اصلی میکروب را دارد. 

ریبوزوم بخشی از مولکول است که وظیفه ساخت و تولید پروتئین را بر عهده دارد و در نتیجه وجود آن برای ارگانیسم های زنده، حیاتی است. بدین ترتیب در صورت آسیب دیدن میکروب، با جایگزین شدن ریبوزوم سالم در آن، میکروب می تواند خود را بازسازی کند. 

این میکروب، سال هاست که مزارع پرورش بوقلمون را از وجود باکتری های مضر پاک می کند و محققان امیدوارند همین وظیفه را در مورد بدن انسان نیز انجام دهد.

گزارش کامل این تحقیقات در شماره اخیر نشریه CELL به چاپ رسیده است.

دیدگاه جدیدی بگذارید