تعرفه های پزشکی سال 94

آخرین وضعیت تعرفه های پزشکی سال 94 از زبان معاون  نظارت و برنا مه ریزی سازمان نظام پزشکی

آخرین وضعیت تعرفه های پزشکی سال 94 از زبان معاون  نظارت و برنا مه ریزی سازمان نظام پزشکی

دکتر محمد جهانگیری درباره آخرین اقدامات انجام شده در جهت اعلام و ابلاغ تعرفه‌های تشخیصی – درمانی سال 94، گفت: در زمینه تعرفه‌های پزشکی سال 94، برای اولین بار طبق قانون برنامه پنجم توسعه عمل شد و در پایان سال 93 تعرفه‌های 94 در شورای عالی بیمه تعیین تکلیف شد.

وی رشد گلوبال در تعرفه‌های پزشکی 94 را زیر نرخ تورم و حدود 14.8 درصد در بخش دولتی و خصوصی خواند و گفت: اعلام جزییات این موضوع به به مصوبه هیات دولت منوط شده است. اکنون نیز تعرفه‌ها در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح است. مقرر شده که تعرفه‌های 94 حوزه پزشکی در فروردین ماه تعیین تکلیف شود و امیدواریم که در اردیبهشت ماه نیز اجرایی شود.

جهانگیری ضمن اشاره به همراهی بیمه‌ها در تعیین تعرفه‌های 94 در شورای عالی بیمه، ادامه داد: سال گذشته در اعلام و اعمال تعرفه‌ها بخش‌هایی از خدمات مغفول مانده بودند و بر همین اساس امسال تمرکزمان در حوزه سرپایی و داخلی بود.

وی درباره بازنگری در کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات پزشکی نیز گفت: در هزینه‌های این کتاب نیز تغییر زیادی ایجاد نشد و تنها ارزش نسبی برخی خدمات که سال گذشته قول داده بودیم طی سه ماه مورد بازنگری قرار دهیم، تصویب شد و امسال اجرایی خواهد شد.

جهانگیری در پاسخ به برخی اظهارات مبنی بر اینکه تعرفه‌های پزشکی در سال 93 دو مرتبه رشد کرده‌اند، گفت: خیر، چنین اتفاقی را شاهد نبودیم و تعرفه‌ها در سال 93 تنها یک مرتبه افزایش یافتند. در مورد خدمات بستری نیز جهت تامین منابع و توزیع مناسب آن، اقدامات مربوطه در شش ماهه دوم اجرایی شد.

وی ادامه داد: طبق قانون برنامه پنجم توسعه، تعرفه‌های هر سال باید قبل از پایان سال تعیین تکلیف شوند. تعرفه‌های 94 نیز همسو با تدابیر دولت و در جهت کنترل تورم تعیین شده‌اند.

جهانگیری در پاسخ به این سوال که آیا بخش خصوصی همراهی لازم با رشد کمتر از 15 درصدی را خواهد داشت؟ گفت: در این زمینه مذاکراتی داشته‌ایم که با تدابیری بهره‌وری را افزایش دهیم و بی‌تردید بخش خصوصی نیز با تدابیر دولت همراه خواهد بود.

ایسنا

دیدگاه جدیدی بگذارید