بهداشت دهان و دندان پس از براکت

آموزش بهداشت دهان و دندان پس از ارتودنسی

اکنون که شما براکت دارید ، ضروری است که بهداشت دهان خوبی را در تمام مدت درمان داشته باشید . براکت ها ، سیم ها، بند ها و نگه دارنده ها همگی می توانند ذرات غذا را نگه داشته ، مسواک و نخ دندان را مشکل سازند . دقت کنید ، بهترین راه برای جلوگیری از بوجود آمدن پوسیدگی دندان و بیماری لثه ، مسواک و نخ زدن دندان ها ترجیحا بعد از هر وعده غذایی می باشد . شما برای حفظ بهداشت دهان خود به وسایلی مانند مسواک مخصوص ارتودنسی ، برس بین دندانی و نخ دندان نیاز دارید

 

در ادامه مطلب نحوه ی درست شستشوی دهان و دندان را به شما خواهیم آموخت 

قسمت اول ، مسواک زدن :

مرحله اول : ابتدا به اندازه یک نخود خمیر دندان روی مسواک قرار دهید به نحوی که در داخل الیاف مسواک فرو رود و سپس از بیرون دندان ها ، از آخرین دندان سمت راست بالا شروع کنید و تا آخرین دندان سمت چپ بالا ادامه دهید . دقت کنید مسواک باید با زاویه تقریبی 90 درجه با سطح خارجی براکت داشته و جهت الیاف مسواک به سمت براکت ها باشد . برای امکان نفوذ الیاف مسواک به فضای بین دندان ها و براکت لازم است از حرکات لغزشی با دامنه کوتاه یا حرکات چرخشی استفاده کنید

 

 

 

 

 

 

بهداشت دهان و دندان پس از براکت

 

مرحله دوم : در این مرحله سطح خارجی دندان بین براکت ها و حاشیه لثه تمیز می گردد . برای این منظور باید مسواک زاویه تقریبی 45 درجه با سطح خارجی دندان داشته و جهت الیاف مسواک به سمت براکت ها باشد . برای امکان نفوذ الیاف مسواک به شیار بین لثه و دندان لازم است از حرکات لغزشی با دامنه کوتاه یا حرکات چرخشی استفاده نمایید .

 

بهداشت دهان و دندان پس از براکت

 

 

مرحله سوم : باقیمانده سطح خارجی دندان ، یعنی فاصله بین براکت ها تا سطح جونده دندان ها در این مرحله تمیز می شود . برای این منظور زاویه مسواک با سطح خارجی دندان تقریبا 45 درجه بوده و جهت نوک الیاف مسواک به سمت براکت می باشد . برای نفوذ مسواک به تمامی نواحی از حرکات لغزشی با دامنه کوتاه یا حرکات چرخشی استفاده نما یید .

 

آموزش مسواک زدن دندان پس از ارتودنسی

 

 

مرحله چهارم : باقیمانده سطح خارجی دندان ، یعنی فاصله بین براکت تا لثه در این مرحله تممیز می شود . برای این منظور زاویه مسواک با سطح خارجی دندان تقریبا 45 درجه بوده و جهت نوک الیاف مسواک به سمت شیار لثه ای می باشد . برای نفوذ مسواک به تمامی نواحی از حرکات لغزشی با دامنه کوتاه یا حرکات چرخشی استفاده نمایید .

 

مسواک کردن دندان ها پس از ارتودنسی

 

 

مرحله پنجم : با حرکات چرخشی یا حرکات لغزشی با دامنه کوتاه هر قسمت از سطح جونده دندان ها را با دقت تمیز کنید . توجه کنید برای تمیز شده کامل این نواحی لازم است حداقل 8 بار حرکت لغزشی یا چرخشی در ناحیه تکرار گردد .

 

بهداشت دهان و دندان پس از ارتودنسی

 

 

مرحله ششم : در این مرحله سطح داخلی دندان ها تمیز می گردد . برای این منظور با قرار دادن مسواک بطور مایل و با حرکات لغزشی با دامنه کوتاه این عمل را انجام دهید . پشت دندان های جلوی پایین را با حرکت از پایین به بالا و پشت دندان های جلوی بالا را با حرکت از بالا به پایین تمیز نمایید . در انتها برای تمیز شدن زبان از باقیمانده مواد غذایی و خشبو شدن دهان می توانید زبان را به آرامی از عقب به جلو مسواک نمایید .

 

بهداشت دهان و دندان پس از براکت

دیدگاه جدیدی بگذارید