ارتباط سطح ویتامین D با افسردگی

جالب است بدانید سطح ویتامین D در بدن با اختلالات روانی و افسردگی در تقابل است و این موضوع بیشتر در بزرگسالان و افراد مسن بیشتر

جالب است بدانید سطح ویتامین D در بدن با اختلالات روانی و افسردگی در تقابل است و این موضوع بیشتر در بزرگسالان و افراد مسن بیشتر تاثیرگذار است 

اخیراً نظر محققان به نقش ویتامین Dدر سلامت ذهنی و روانی و کاهش علائم افسردگی جلب شدهاست. جالب است بدانید ویتامین Dدر بروز بی‌قراری‌ها و اختلالات خلقی فصلی و حتی کسالت‌های قبلاز قاعدگی بانوان مؤثر است. بهترین راه جذب ویتامین Dو رساندن آن به بدن مواجهه با نور خورشید استکه منبع غنی این ویتامین می‌باشدکه متأسفانه شیوه‌ی جدید و مدرن زندگی امروزی باعث کم شدن مواجهه‌ی روزمره ما با نور خورشید و به‌ تبع آن کاهش جذب و کمبود ویتامین Dمی‌شود.


کمبود اولیه‌ی ویتامین Dبسیار شایع است. در کشورهای اروپایی 75% از افراد سالمند به آن مبتلا هستند. همچنین در مناطقی که به استوا نزدیک‌ترند این کمبود شیوع بیشتری دارد. مطالعات زیادی بر روی ارتباط این دو شاخص یعنی میزان ویتامین Dسرم و علائم افسردگی و اختلالات روانی صورت گرفته است. در برخی مطالعات این ارتباط بسیار مشهود و برجسته است و در برخی دیگر هیچ رابطه‌ معناداری بین این دو شاخص گزارش نشده است که البته این تضاد می‌تواند ناشی از علل مختلفی مثل تفاوت نژاد و فرهنگ، تفاوت ابزارهای اندازه‌گیری افسردگی، روش اندازه‌گیری و حتی فصلی که مطالعه در آن انجام‌شده است، باشد.


لازم به ذکر است تنها خارج از خانه بودن نمی‌تواند باعث تأمین ویتامین Dمورد نیاز شود. علاوه بر مدت زمانی که در معرض نور خورشید قرار می‌گیرید، شرایط آب و هوایی و طرز لباس پوشیدن و استفاده از کرم‌های ضد آفتاب و حتی اینکه چه زمانی از روز این مواجهه صورت بگیرد بر میزان تولید ویتامین Dمؤثر است. نکته‌ی بسیار مهم در رابطه با این موضوع این است که بعد از حدود 15 الی 30 دقیقه قرار گرفتن در معرض نور خورشید تولید و جذب ویتامین Dبه یک سطح ثابت می‌رسد و بعد از گذشت این مقدار زمانی،قرار گرفتن در معرض نور زیاد، اثری ندارد. آگاهی از فواید و منابع ویتامین Dامروزه بسیار حائز اهمیت می‌باشدچراکه افسردگی‌ها و اختلالات روانی و خلقی در جامعه یک مشکل عمده‌ی بهداشتی است که منجر به عواقب جبران ناپذیری می‌شود.

 

دفتربهبود تغذیه وزارت بهداشت

دیدگاه جدیدی بگذارید