تصویر ali.j

 بررسی های جدید انجام شده روی موش ها به ارتباط بین امراض قلبی و بیماری های لثه اهمیت بیشتری داده است .

محققین برای بررسی این امر موش ها را با 4 نوع باکتری که باعث سبب بیماری لثه می گردد مبتلا کردند . وقتی باکتری در داخل قلب و سرخرگ های موش ها وارد شد ، محققان توانستند سطوح ریسک فاکتورهای شناخته شده را که شامل زیاد شدن سطح کلسترول و التهابات قلبی هستند اندازه گیری کنند .

 

وقتی باکتری در داخل قلب و سرخرگ های موش ها وارد شد ، محققان توانستند سطوح ریسک فاکتورهای شناخته شده را که شامل زیاد شدن سطح کلسترول و التهابات قلبی هستند اندازه گیری کنند .

 

در پزشکی غربی دانشمندان معتقدند که بین سلامتی خوراکی و سلامتی عمومی سایر قسمت های بدن ارتباطی وجود ندارد . رشته دندانپزشکی نیز یک رشته جدا و مستغنی از بررسی دارویی است . دهان در واقع دروازه ورود به بدن است ، اطلاعات و مفروضات ما رشد بدنه تحقیقی که ارتباط مستقیم بین سلامت خوراکی و سلامتی نظام یافته برقرار است ، نشان می دهد . بررسی کنندگان محقق مانند Lakshmyya  و Kesavalu  از بخش آسیب های دندانی دانشگاه فلوریدا در بیانیه ای این مطلب را بیان کردند ، یافته های آنان در جلسه سالیانه انجمن میکروبیولوژی آمریکا ارائه شد ، فعلا باید آنها به طور مقدماتی در نظر گرفته شود چون این یافته ها بعدا در ژورنال منتشر می شود باید به طور دقیق و تیزبینی تمام مورد بررسی قرار گیرد ، اگر چه ناگزیریم آنها را به صورت مقدماتی و ابتدایی در نظر بگیریم .

 

نام باکتری هایی که موش ها را به آن ها مبتلا کردند عبارتند از : Porphyromonas gingivalis , Treponema denticola , tannerella forsythia , Fusobacterium nucleatum موش ها عمدتا از طریق خوراکی مبتلا گشتند . طبق گفته انجمن قلب آمریکا ( AHA) هنوز مدرک منحصر به فردی که ارتباط علیتی بین امراض لثه و امراض قلبی را ثابت کند ، نیافته اند . دو شرط ریسک فاکتور سیگار کشیدن و بالا بودن سن ، در بسیاری از ریسک فاکتورها سهیمند ، این دو مورد التهابات قلبی را بالا می برند

 

موشهای مورد بررسی در این تحقیق به طور ویژه مهندسی شده تا بتوانند امراض جدی مربوط به لثه را رشد دهند ، آنچنان که قادر به ارائه خدمت نسبت به مدل ناخوش شوند . نام باکتری هایی که موش ها را به آن ها مبتلا کردند عبارتند از :

Porphyromonas gingivalis , Treponema denticola , tannerella forsythia , Fusobacterium nucleatum

موش ها عمدتا از طریق خوراکی مبتلا گشتند . طبق گفته انجمن قلب آمریکا ( AHA) هنوز مدرک منحصر به فردی که ارتباط علیتی بین امراض لثه و امراض قلبی را ثابت کند ، نیافته اند .

دو شرط ریسک فاکتور سیگار کشیدن و بالا بودن سن ، در بسیاری از ریسک فاکتورها سهیمند ، این دو مورد التهابات قلبی را بالا می برند .

 

AHA  ( انجمن قلب آمریکا ) چنین می گوید : حفظ سلامت دندان ها و لثه ها برای سلامتی عمومی بدن بسیار مهم هستند ، ولی این اطلاعات به طور انحصاری مشخص نمی کند که آیا مسواک زدن منظم دندان ها و تمیز کردن با نخ بهداشتی و یا معالجه امراض لثه ای می تواند وقوع ناراحتی عروق کرنر را قطع کند ؟ نازک شدن دیواره شریان ها موجب حملات قلبی و سکته مغزی می شود .   آن چه بیان شد درست بیانیه ی انجمن قلب آمریکاست که در سال 2012 پخش شد ، با این حال محققان می گویند که این یافته جدید ایجاب می کند بگوییم یک رابطه ی بسیار قوی بین امراض لثه ای و امراض قلبی وجود دارد .

 

AHA  ( انجمن قلب آمریکا ) چنین می گوید :

حفظ سلامت دندان ها و لثه ها برای سلامتی عمومی بدن بسیار مهم هستند ، ولی این اطلاعات به طور انحصاری مشخص نمی کند که آیا مسواک زدن منظم دندان ها و تمیز کردن با نخ بهداشتی و یا معالجه امراض لثه ای می تواند وقوع ناراحتی عروق کرنر را قطع کند ؟ نازک شدن دیواره شریان ها موجب حملات قلبی و سکته مغزی می شود .  

آن چه بیان شد درست بیانیه ی انجمن قلب آمریکاست که در سال 2012 پخش شد ، با این حال محققان می گویند که این یافته جدید ایجاب می کند بگوییم یک رابطه ی بسیار قوی بین امراض لثه ای و امراض قلبی وجود دارد .

 

ترجمه : دکترهادی شریعتی 

فقط کافیست که ایمیل دوستان خود را وارد کنید