مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور ضمن تاکید بر لزوم حاکم شدن نگاه اقتصادی به چرخه انتقال خون گفت: اشتباه است در کشوری که تمام چرخه‌های سیستم بهداشتی آن بر مبنای تعرفه و نرخ‌گذاری صورت می‌گیرد، یک بخش مستثنی شده و تنها به بودجه دولتی متکی شود؛ چراکه بودجه دولتی فرآیند خاص خود را دارد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور ضمن تاکید بر لزوم حاکم شدن نگاه اقتصادی به چرخه انتقال خون گفت: اشتباه است در کشوری که تمام چرخه‌های سیستم بهداشتی آن بر مبنای تعرفه و نرخ‌گذاری صورت می‌گیرد، یک بخش مستثنی شده و تنها به بودجه دولتی متکی شود؛ چراکه بودجه دولتی فرآیند خاص خود را دارد.

رییس سازمان غذا و دارو  گفت: هم اکنون یک چهارم هزینه خانوارهای ایرانی صرف تامین غذا می شود و یک چهارم میزان تولید ناخالص ملی کشور وابسته به غذا است.

رییس سازمان غذا و دارو  گفت: هم اکنون یک چهارم هزینه خانوارهای ایرانی صرف تامین غذا می شود و یک چهارم میزان تولید ناخالص ملی کشور وابسته به غذا است.

وعده های دولت در حوزه سلامت تحقق پیدا کرد

دکتر روحانی در مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد : تمام وعده هایی که در زمان انتخابات به مردم دادم اجرایی شد ، به مردم قول داده بودیم که همه تحت پوشش بیمه قرار بگیرند که 6 میلیون و 200 هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند و تعدادی هم در حال بررسی است .