وزیر بهداشت از برخورد جــدی بـــا پزشکـــان زیرمیزی‌بگیر در اجرای مرحله سوم طرح تحول نظام سلامت خبر داد و تأکید کرد در کشور جایی برای طبابت این قبیل افراد وجود نخواهد داشت.

 وزیر بهداشت از برخورد جــدی بـــا پزشکـــان زیرمیزی‌بگیر در اجرای مرحله سوم طرح تحول نظام سلامت خبر داد و تأکید کرد در کشور جایی برای طبابت این قبیل افراد وجود نخواهد داشت.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی از ارتقاء هتلینگ بیمارستانهای این سازمان خبر داد و گفت: بیمارستان‌های تامین اجتماعی مانند هتل‌ها ستاره دار می‌شوند.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی از ارتقاء هتلینگ بیمارستانهای این سازمان خبر داد و گفت: بیمارستان‌های تامین اجتماعی مانند هتل‌ها ستاره دار می‌شوند.

محمد علی همتی در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، اظهارداشت: در حال حاضر ستادی را در معاونت درمان تامین اجتماعی تشکیل دادیم که برای سال آینده طرح ارتقاء هتلینگ بیمارستان‌های تامین اجتماعی را کلید بزنیم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور ضمن تاکید بر لزوم حاکم شدن نگاه اقتصادی به چرخه انتقال خون گفت: اشتباه است در کشوری که تمام چرخه‌های سیستم بهداشتی آن بر مبنای تعرفه و نرخ‌گذاری صورت می‌گیرد، یک بخش مستثنی شده و تنها به بودجه دولتی متکی شود؛ چراکه بودجه دولتی فرآیند خاص خود را دارد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور ضمن تاکید بر لزوم حاکم شدن نگاه اقتصادی به چرخه انتقال خون گفت: اشتباه است در کشوری که تمام چرخه‌های سیستم بهداشتی آن بر مبنای تعرفه و نرخ‌گذاری صورت می‌گیرد، یک بخش مستثنی شده و تنها به بودجه دولتی متکی شود؛ چراکه بودجه دولتی فرآیند خاص خود را دارد.

رییس سازمان غذا و دارو  گفت: هم اکنون یک چهارم هزینه خانوارهای ایرانی صرف تامین غذا می شود و یک چهارم میزان تولید ناخالص ملی کشور وابسته به غذا است.

رییس سازمان غذا و دارو  گفت: هم اکنون یک چهارم هزینه خانوارهای ایرانی صرف تامین غذا می شود و یک چهارم میزان تولید ناخالص ملی کشور وابسته به غذا است.

وعده های دولت در حوزه سلامت تحقق پیدا کرد

دکتر روحانی در مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد : تمام وعده هایی که در زمان انتخابات به مردم دادم اجرایی شد ، به مردم قول داده بودیم که همه تحت پوشش بیمه قرار بگیرند که 6 میلیون و 200 هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند و تعدادی هم در حال بررسی است .