پس از جمع آوری داروی دیکلوفناک از داروخانه ها ، این بار نوبت به فلوئوسینولون رسید که معاون فنی نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو توضیحاتی در مورد جمع آوری این دارو ارائه کرد

پس از جمع آوری داروی دیکلوفناک از داروخانه ها ، این بار نوبت به فلوئوسینولون رسید که معاون فنی نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو توضیحاتی در مورد جمع آوری این دارو ارائه کرد

در جراحی های کم تهاجمی کمترین آسیب به بیمار وارد می شود و اگر تجهیزات مورد نیاز این عمل ها در داخل کشور ساخته شود با کمترین هزینه انجام خواهد شد

در جراحی های کم تهاجمی کمترین آسیب به بیمار وارد می شود و اگر تجهیزات مورد نیاز این عمل ها در داخل کشور ساخته شود با کمترین هزینه انجام خواهد شد 

دکتر انوشیروان محسنی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اعلام کرد از 15 آذر دفترچه های بیمه به صورت آزمایشی در چهار بیمارستان کشور حذف خواهد شد

دکتر انوشیروان محسنی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اعلام کرد از 15 آذر دفترچه های بیمه به صورت آزمایشی در چهار بیمارستان کشور حذف خواهد شد

قیمت دارو 25 درصد کاهش می یابد و امید است این کاهش قیمت در سال های آتی نیز ادامه داشته باشد

قیمت دارو 25 درصد کاهش می یابد و امید است این کاهش قیمت در سال های آتی نیز ادامه داشته باشد 

 وزیر بهداشت از برخورد جــدی بـــا پزشکـــان زیرمیزی‌بگیر در اجرای مرحله سوم طرح تحول نظام سلامت خبر داد و تأکید کرد در کشور جایی برای طبابت این قبیل افراد وجود نخواهد داشت.

 وزیر بهداشت از برخورد جــدی بـــا پزشکـــان زیرمیزی‌بگیر در اجرای مرحله سوم طرح تحول نظام سلامت خبر داد و تأکید کرد در کشور جایی برای طبابت این قبیل افراد وجود نخواهد داشت.