سخنگوی سازمان غذا و دارو اسامی برخی واحدهای تولیدی مواد غذایی که به دلیل جعل اسناد بهداشتی اداره کل فراورده های غذایی،آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو غیر مجاز شناخته شده‌اند، را اعلام کرد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو اسامی برخی واحدهای تولیدی مواد غذایی که به دلیل جعل اسناد بهداشتی اداره کل فراورده های غذایی،آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو غیر مجاز شناخته شده‌اند، را اعلام کرد.

آمارها نشان می دهند که از هر 10 نفری که به سرطان ریه مبتلامی شوند، 9 نفر آنها معادل 90% سیگاری بوده اند و از هر 8 نفری که به علت این بیماری فوت می کنند، 7 نفر معادل 87 درصد سیگار مصرف می کرده اند.

آمارها نشان می دهند که از هر 10 نفری که به سرطان ریه مبتلامی شوند، 9 نفر آنها معادل 90% سیگاری بوده اند و از هر 8 نفری که به علت این بیماری فوت می کنند، 7 نفر معادل 87 درصد سیگار مصرف می کرده اند.

اولین مرحله از تست گسترده واکسن آزمایشی ابولا به زودی در کشور لیبریا آغاز خواهد شد.

اولین مرحله از تست گسترده واکسن آزمایشی ابولا به زودی در کشور لیبریا آغاز خواهد شد.

وزیر بهداشت در سفر خود به چند شهرستان استان فارس از نزدیک مشکلات این شهرستان ها را بررسی نمود

وزیر بهداشت در سفر خود به چند شهرستان استان فارس از نزدیک مشکلات این شهرستان ها را بررسی نمود 

پس از جمع آوری داروی دیکلوفناک از داروخانه ها ، این بار نوبت به فلوئوسینولون رسید که معاون فنی نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو توضیحاتی در مورد جمع آوری این دارو ارائه کرد

پس از جمع آوری داروی دیکلوفناک از داروخانه ها ، این بار نوبت به فلوئوسینولون رسید که معاون فنی نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو توضیحاتی در مورد جمع آوری این دارو ارائه کرد