دکتر فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تاکید کشورهای عضو عدم تعهد در زمینه ایجاد یک مرکز علمی، تجاری‌سازی و ثبت اختراع اظهار داشت: تولیدات شرکتهای دانش بنیان تنها در حد تولید نمونه اولیه است که برای تولید انبوه آن باید زیرساخت‌های لازم در شهرک‌های صنعتی ایجاد شود.

دکتر فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تاکید کشورهای عضو عدم تعهد در زمینه ایجاد یک مرکز علمی، تجاری‌سازی و ثبت اختراع اظهار داشت: تولیدات شرکتهای دانش بنیان تنها در حد تولید نمونه اولیه است که برای تولید انبوه آن باید زیرساخت‌های لازم در شهرک‌های صنعتی ایجاد شود.

هاشم زهی گفتند: امروزه وضعیت عمرانی بیمارستان‌ها از مشکلات عمده‌ای است که حوزه درمان با آن روبرو است به گونه‌ای که اکنون شاهد افزایش بیمارستان‌های فرسوده در کشور هستیم.

امروزه وضعیت عمرانی بیمارستان‌ها از مشکلات عمده‌ای است که حوزه درمان با آن روبرو است به گونه‌ای که اکنون شاهد افزایش بیمارستان‌های فرسوده در کشور هستیم.

دلال پزشکی پدیده ای نوظهور در مراکز درمانی تهران و دو شهر بزرگ دیگر کشور است ، این مطلب را دبیر انجمن اقتصاد سلامت ایران بیان نموده است

دلال پزشکی پدیده ای نوظهور در مراکز درمانی تهران و دو شهر بزرگ دیگر کشور است ، این مطلب را دبیر انجمن اقتصاد سلامت ایران بیان نموده است 

آمار سرطان در ایران

رییس پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی با بیان این که بر اساس آمارهای سال 88 سرطان پستان در میان زنان و سرطان پوست در میان مردان بیشترین شیوع را داشته است

دانشمندان انگلیسی و آمریکایی طی همکاری با یکدیگر قصد دارند واکسنی مصنوعی برای مبارزه با فلج اطفال تولید کنند.

دانشمندان انگلیسی و آمریکایی طی همکاری با یکدیگر قصد دارند واکسنی مصنوعی برای مبارزه با فلج اطفال تولید کنند.