دلال پزشکی پدیده ای نوظهور در مراکز درمانی تهران و دو شهر بزرگ دیگر کشور است ، این مطلب را دبیر انجمن اقتصاد سلامت ایران بیان نموده است

دلال پزشکی پدیده ای نوظهور در مراکز درمانی تهران و دو شهر بزرگ دیگر کشور است ، این مطلب را دبیر انجمن اقتصاد سلامت ایران بیان نموده است 

آمار سرطان در ایران

رییس پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی با بیان این که بر اساس آمارهای سال 88 سرطان پستان در میان زنان و سرطان پوست در میان مردان بیشترین شیوع را داشته است

دانشمندان انگلیسی و آمریکایی طی همکاری با یکدیگر قصد دارند واکسنی مصنوعی برای مبارزه با فلج اطفال تولید کنند.

دانشمندان انگلیسی و آمریکایی طی همکاری با یکدیگر قصد دارند واکسنی مصنوعی برای مبارزه با فلج اطفال تولید کنند.

سود صندوق نوآوری وشکوفایی درآینده کاهش خواهد یافت.وی برضرورت جهش در تجاری‌سازی دستاوردهای سلول‌های بنیادی تاکید کرد.

 سود صندوق نوآوری وشکوفایی درآینده کاهش خواهد یافت.وی برضرورت جهش در تجاری‌سازی دستاوردهای سلول‌های بنیادی تاکید کرد.

وزارت بهداشت در جهت حمایت از مبتلایان به بیماری های خاص مانند هموفیلی ، ام اس ، تالاسمی و غیره اعلام کرد ،  بیماران در بیمارستان های دولتی هزینه ای از جیب پرداخت نخواهند کرد

وزارت بهداشت در جهت حمایت از مبتلایان به بیماری های خاص مانند هموفیلی ، ام اس ، تالاسمی و غیره اعلام کرد ،  بیماران در بیمارستان های دولتی هزینه ای از جیب پرداخت نخواهند کرد