قدیم ترها اوضاع جور دیگری بود. خانه های شلوغ، مادران خانه دار و بچه هایی که از صبح تا شب در خانه های شلوغ و هشتی در هشتی با هم بازی می کردند و پسر بچه هایی که از صبح تا شب توی کوچه ها پلاس بودند. حالا اما اوضاع جور دیگری شده. نه خانه ها آن وسعت قدیم را دارند و نه مادران آن وقت و حوصله را.

 

قدیم ترها اوضاع جور دیگری بود. خانه های شلوغ، مادران خانه دار و بچه هایی که از صبح تا شب در خانه های شلوغ و هشتی در هشتی با هم بازی می کردند و پسر بچه هایی که از صبح تا شب توی کوچه ها پلاس بودند. حالا اما اوضاع جور دیگری شده. نه خانه ها آن وسعت قدیم را دارند و نه مادران آن وقت و حوصله را.

روز عيد فطر چهار مرکز اهداي خون در استان تهران آماده پذيرش داوطلبان اهداي خون براي کمک به بيماران نيازمند هستند.

روز عيد فطر چهار مرکز اهداي خون در استان تهران آماده پذيرش داوطلبان اهداي خون براي کمک به بيماران نيازمند هستند.

مدیر کل دفتر مدیر عامل و روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران، از تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز، به عنوان پر مصرف‌ترین شهرهای پلاکت خون نام برد.

مدیر کل دفتر مدیر عامل و روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران، از تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز، به عنوان پر مصرف‌ترین شهرهای پلاکت خون نام برد.

دکتر محمد فرهادی وزیر علوم،تحقیقات و فناوری براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، با صدور احکام جداگانه‌ای روسای ۲۱ دانشگاه کشور را منصوب کرد.

دکتر محمد فرهادی وزیر علوم،تحقیقات و فناوری براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، با صدور احکام جداگانه‌ای روسای ۲۱ دانشگاه کشور را منصوب کرد.

پژوهشگران موفق به کشف روش جدیدی شده اند که تنها با یک آزمایش خون می توان تمام ویروس هایی که تاکنون به آن مبتلا شده اید را تشخیص داد.

 پژوهشگران موفق به کشف روش جدیدی شده اند که تنها با یک آزمایش خون می توان تمام ویروس هایی که تاکنون به آن مبتلا شده اید را تشخیص داد.