مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش جرائم نقدی شکارچیان غیر مجاز به عنوان راهی برای جلوگیری از شکار غیر مجاز گونه های در حال انقراض نام برد

مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش جرائم نقدی شکارچیان غیر مجاز به عنوان راهی برای جلوگیری از شکار غیر مجاز گونه های در حال انقراض نام برد

ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و ذغال‌سنگ و مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست‌جمهوری موافقت نامه همکاری به امضا رساندند.

ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و ذغال‌سنگ و مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست‌جمهوری موافقت نامه همکاری به امضا رساندند.

دکتر علی معینی فوق تخصص ریه با بیان اینکه در هر دقیقه پنج تا شش لیتر هوا وارد شش‌های هر فرد می‌شود، گفت: زمانی که هوای موجود محتوی ذرات گرد و غبار باشد، قطعا ورود این ریزگردها به دستگاه تنفسی اجتناب‌ناپذیر است.

دکتر علی معینی فوق تخصص ریه با بیان اینکه در هر دقیقه پنج تا شش لیتر هوا وارد شش‌های هر فرد می‌شود، گفت: زمانی که هوای موجود محتوی ذرات گرد و غبار باشد، قطعا ورود این ریزگردها به دستگاه تنفسی اجتناب‌ناپذیر است.

پدیده گرد و غبار این روزها به یکی از دغدغه های اصلی مسئولین بدل شده است ، در این راستا نقشه جامع منشا شناسی گرد و غبار در دست تهیه می باشد

پدیده گرد و غبار این روزها به یکی از دغدغه های اصلی مسئولین بدل شده است ، در این راستا نقشه جامع منشاء شناسی گرد و غبار در دست تهیه می باشد 

رییس پژوهشگاه صنعت نفت ضمن اشاره به واردات سالانه 10 هزار تن محلول پارسیسول از خارج از کشور گفت: این محلول تا کنون از کشورهایی چون کمپانی شل وارد و به دلیل اعمال تحریم‌ها با قیمت زیادی به کشور فروخته می‌شد.

رییس پژوهشگاه صنعت نفت ضمن اشاره به واردات سالانه 10 هزار تن محلول پارسیسول از خارج از کشور گفت: این محلول تا کنون از کشورهایی چون کمپانی شل وارد و به دلیل اعمال تحریم‌ها با قیمت زیادی به کشور فروخته می‌شد.