دبیر همایش «تحکیم بنیان خانواده و نقش زن» گفت: زن و مدیریت خانواده، خانواده تک والد، ازدواج و سیاست‌های افزایش جمعیت و اقتصاد و خانواده محورهای اصلی این همایش است که 5 اسفند سال جاری در تهران، تالار ایوان شمس برگزار می‌شود.

دبیر همایش «تحکیم بنیان خانواده و نقش زن» گفت: زن و مدیریت خانواده، خانواده تک والد، ازدواج و سیاست‌های افزایش جمعیت و اقتصاد و خانواده محورهای اصلی این همایش است که 5 اسفند سال جاری در تهران، تالار ایوان شمس برگزار می‌شود.

امروزه بحث شیوع سرطان در سراسر دنیا به بحثی داغ و چالش برانگیز برای دولت ها شده است ، اما سرطان ها چند نوع هستند و چه عواملی باعث ایجاد سرطان می گردد ؟

امروزه بحث شیوع سرطان در سراسر دنیا به بحثی داغ و چالش برانگیز برای دولت ها شده است ، اما سرطان ها چند نوع هستند و چه عواملی باعث ایجاد سرطان می گردد ؟

مکمل های ورزشی یا تولید داخل هستند و یا وارداتی ، مکمل های وارداتی به محض ورود به کشور در سازمان غذا و دارو ثبت می شوند

مکمل های ورزشی یا تولید داخل هستند و یا وارداتی ، مکمل های وارداتی به محض ورود به کشور در سازمان غذا و دارو ثبت می شوند

چند محصول غذایی و شرکت تولیدکننده به دلیل نداشتن مجوزهای لازم از سوی سازمان غذاودارو غیر مجاز اعلام شدند ، این خبر را سخنگوی این سازمان اعلام کرد

چند محصول غذایی و شرکت تولیدکننده به دلیل نداشتن مجوزهای لازم از سوی سازمان غذاودارو غیر مجاز اعلام شدند ، این خبر را سخنگوی این سازمان اعلام کرد 

صرع هنوز در کشور ما جزو بیماری های خاص نیست و شیوع این بیماری 20 برابر ام اس است . در حال حاضر حدود 700 هزار مبتلا به صرع در ایران زندگی می کنند که این تعداد 20 برابر مبتلایان به ام اس است

صرع هنوز در کشور ما جزو بیماری های خاص نیست و شیوع این بیماری 20 برابر ام اس است . در حال حاضر حدود 700 هزار مبتلا به صرع در ایران زندگی می کنند که این تعداد 20 برابر مبتلایان به ام اس است