21درصد از آمار سرطان های تخمدان در جهان مربوط به خانم های جوان است

21درصد از آمار سرطان های تخمدان در جهان مربوط به خانم های جوان است 

کورتون دارویی است که در صورت مصرف درست طبق نظر پزشک می تواند بسیار مثبت واقع شود اما استفاده سرخود و بدون تجویز پزشک می تواند عوارض خطرناکی داشته باشد

کورتون دارویی است که در صورت مصرف درست طبق نظر پزشک می تواند بسیار مثبت واقع شود اما استفاده سرخود و بدون تجویز پزشک می تواند عوارض خطرناکی داشته باشد 

دانشمندان استرالیایی در تحقیقات جدید خود دریافتند که انجام ورزش های ایروبیک و هوازی را به حرفه ای انجام می دهند عمری طولانی تر از سایرین دارند

دانشمندان استرالیایی در تحقیقات جدید خود دریافتند که انجام ورزش های ایروبیک و هوازی را به حرفه ای انجام می دهند عمری طولانی تر از سایرین دارند 

مصرف خودسرانه قطره های آنتی بیوتیک باعث وارد آمدن صدمات بسیار و حتی جبران ناپذیری به چشم ها می شود ، حتما این داروها باید تحت نظر و با تجویز پزشک مصرف شوند

مصرف خودسرانه قطره های آنتی بیوتیک باعث وارد آمدن صدمات بسیار و حتی جبران ناپذیری به چشم ها می شود ، حتما این داروها باید تحت نظر و با تجویز پزشک مصرف شوند 

پژوهشگران برای اولین بار در جهان شیوه جالب توجهی جهت تبدیل مستقیم ادرار به الکتریسیته ابداع کردند.

پژوهشگران برای اولین بار در جهان شیوه جالب توجهی جهت تبدیل مستقیم ادرار به الکتریسیته ابداع کردند.