تحقیقات صورت گرفته توسط محققان دانشگاه بوفالو در آمریکا نشان می‌دهد، مردان نسبت به زنان خودشیفته‌تر هستند.

تحقیقات صورت گرفته توسط محققان دانشگاه بوفالو در آمریکا نشان می‌دهد، مردان نسبت به زنان خودشیفته‌تر هستند.

تحقیقات جدید دانشمندان نشان می دهد افراد برون گرا دارای سیستم ایمنی قوی تر در مقایسه با سایرین بوده و سالم تر هستند

تحقیقات جدید دانشمندان نشان می دهد افراد برون گرا دارای سیستم ایمنی قوی تر در مقایسه با سایرین بوده و سالم تر هستند

افسردگی در نوجوانان و جوانان دلایل مختلفی می تواند داشته باشد که یکی از این دلایل وجود مقدار بالای فلاکتوز در برخی مواد غذایی است

افسردگی در نوجوانان و جوانان دلایل مختلفی می تواند داشته باشد که یکی از این دلایل وجود مقدار بالای فلاکتوز در برخی مواد غذایی است

اگر می خواهید همیشه حس و حال خوبی داشته باشید و در تمام مدت سرحال باشید این کارها را انجام دهید:

اگر می خواهید همیشه حس و حال خوبی داشته باشید و در تمام مدت سرحال باشید این کارها را انجام دهید:

افراد در زندگی خود لحظات سختی و هم بسیاری را تجربه می کنند که از لحاظ روحی تحت فشار قرار می گیرند و دچار افسردگی می شوند ، اما روانشناسان با توجه به چه علائمی افردگی را تشخیص می دهند

افراد در زندگی خود لحظات سختی و هم بسیاری را تجربه می کنند که از لحاظ روحی تحت فشار قرار می گیرند و دچار افسردگی می شوند ، اما روانشناسان با توجه به چه علائمی افردگی را تشخیص می دهند