فراگیری زبان دوم تا قبل از 6 سالگی چشم اندازهای ویژه ای را در اختیار کودک قرار می دهد که مهمترین آن، کسب مهارت های ارتباطی و رشد هوش هیجانی است.

 فراگیری زبان دوم تا قبل از 6 سالگی چشم اندازهای ویژه ای را در اختیار کودک قرار می دهد که مهمترین آن، کسب مهارت های ارتباطی و رشد هوش هیجانی است.

این هفت روش ساده اما علمی را به یاد بسپارید تا اگر با چکش به انگشتتان کوبیدید، یا دستتان بین کشوی میز یا در و چارچوب گیر کرد، درد زیادی نکشید!

این هفت روش ساده اما علمی را به یاد بسپارید تا اگر با چکش به انگشتتان کوبیدید، یا دستتان بین کشوی میز یا در و چارچوب گیر کرد، درد زیادی نکشید!

 افراد دیابتی بیشتر دچار بیماریهای پوستی می شوند ، در حقیقت مشکلات پوستی می توانند به عنوان مهمترین  نشانه های دیابت باشد. خارش زیاد پوست انسان را بسیار ناراحت میکند. در این بخش شیوه هایی برای کنترل خارش پوست و دلایل بوجود آمدن آن را برای شما توضیح می دهیم.

 افراد دیابتی بیشتر دچار بیماریهای پوستی می شوند ، در  حقیقت  مشکلات پوستی می توانند به عنوان مهمترین   نشانه های دیابت باشد. خارش  زیاد پوست  انسان را بسیار ناراحت میکند. در این بخش  شیوه هایی برای کنترل  خارش  پوست و  دلایل بوجود آمدن آن را برای شما  توضیح  می دهیم.

برای امروز کتابی برای شما آماده نموده ایم تحت عنوان تغذیه و سلامت مردان که امیدواریم برای شما همراهان شهرپزشک مفید واقع گردد

برای امروز کتابی برای شما آماده نموده ایم تحت عنوان تغذیه و سلامت مردان که امیدواریم برای شما همراهان شهرپزشک مفید واقع گردد

نتایج مطالعات دانشمندان سوئدی نشان می دهد که زنانی که برای ساعت های متوالی پشت میز یا کامپیوتر می نشینند بیشتر از سایر زنان در خطر سرطان سسینه و آندومتر هستند

نتایج مطالعات دانشمندان سوئدی نشان می دهد که زنانی که برای ساعت های متوالی پشت میز یا کامپیوتر می نشینند بیشتر از سایر زنان در خطر سرطان سسینه و آندومتر هستند