مسئول فنی مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاددانشگاهی اردبیل از تولد نوزادان دوقلو به روش لقاح خارج از رحم خبر داد.

 مسئول فنی مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاددانشگاهی اردبیل از تولد نوزادان دوقلو به روش لقاح خارج از رحم خبر داد.

گفته میشود پس از گذشت چند سال از زندگی مشترک رابطه جنسی زوج ها رو به سردی میگذارد و حتی گاهی با گذشت زمان کاملا قطع می شود و هیچ مقاربت جنسی بین زوجین صورت نمی گیرد. در حالی که یکی ازمهم ترین ارکان در حفظ زندگی زناشویی یک زوج رابطه جنسی است. این سردی در رابطه از مسائل روانی و عاطفی موجود در زندگی مشترک که بگذریم، تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله فشار کار و زندگی و هوای آلوده و تغذیه نامناسب به وجود می آید.
گفته میشود پس از گذشت چند سال از زندگی مشترک رابطه جنسی زوج ها رو به سردی میگذارد و حتی گاهی با گذشت زمان کاملا قطع می شود و هیچ مقاربت جنسی بین زوجین صورت نمی گیرد. در حالی که یکی ازمهم ترین ارکان در حفظ زندگی زناشویی یک زوج رابطه جنسی است
فراگیری زبان دوم تا قبل از 6 سالگی چشم اندازهای ویژه ای را در اختیار کودک قرار می دهد که مهمترین آن، کسب مهارت های ارتباطی و رشد هوش هیجانی است.

 فراگیری زبان دوم تا قبل از 6 سالگی چشم اندازهای ویژه ای را در اختیار کودک قرار می دهد که مهمترین آن، کسب مهارت های ارتباطی و رشد هوش هیجانی است.

این هفت روش ساده اما علمی را به یاد بسپارید تا اگر با چکش به انگشتتان کوبیدید، یا دستتان بین کشوی میز یا در و چارچوب گیر کرد، درد زیادی نکشید!

این هفت روش ساده اما علمی را به یاد بسپارید تا اگر با چکش به انگشتتان کوبیدید، یا دستتان بین کشوی میز یا در و چارچوب گیر کرد، درد زیادی نکشید!

 افراد دیابتی بیشتر دچار بیماریهای پوستی می شوند ، در حقیقت مشکلات پوستی می توانند به عنوان مهمترین  نشانه های دیابت باشد. خارش زیاد پوست انسان را بسیار ناراحت میکند. در این بخش شیوه هایی برای کنترل خارش پوست و دلایل بوجود آمدن آن را برای شما توضیح می دهیم.

 افراد دیابتی بیشتر دچار بیماریهای پوستی می شوند ، در  حقیقت  مشکلات پوستی می توانند به عنوان مهمترین   نشانه های دیابت باشد. خارش  زیاد پوست  انسان را بسیار ناراحت میکند. در این بخش  شیوه هایی برای کنترل  خارش  پوست و  دلایل بوجود آمدن آن را برای شما  توضیح  می دهیم.