طبق نتایج دو مطالعه جدید دانشگاههای سوئد، الگوهای نامنظم خواب سوخت و ساز بدن و عملکرد سلولی را برهم می زند و در زنانی که مستعد ابتلا به سرطان سینه هستند خطر ابتلا به این بیماری را تسریع می کند.

 طبق نتایج دو مطالعه جدید دانشگاههای سوئد، الگوهای نامنظم خواب سوخت و ساز بدن و عملکرد سلولی را برهم می زند و در زنانی که مستعد ابتلا به سرطان سینه هستند خطر ابتلا به این بیماری را تسریع می کند.

حتی با پیشرفت علم و گسترش دانش پزشکی هنوز تمام واقعیت های بدن انسان کشف نشده است . واقعیتهایی که بعضا دانستن آنها عجیب و غیر قابل باور است.

حتی با پیشرفت علم و گسترش دانش پزشکی هنوز تمام واقعیت های بدن انسان کشف نشده است . واقعیتهایی که بعضا دانستن آنها عجیب و غیر قابل باور است.

 دانشمندان مؤسسه علوم زیستی در شانگهای با موفقیت اسپرم مصنوعی موشی را تولید کرده‌اند که زمانی که در یک تخمک کاشته می‌شود به آسانی قابل تکثیر است و می‌تواند به موش‌ سالم تبدیل شود.

 

 دانشمندان مؤسسه علوم زیستی در شانگهای با موفقیت اسپرم مصنوعی موشی را تولید کرده‌اند که زمانی که در یک تخمک کاشته می‌شود به آسانی قابل تکثیر است و می‌تواند به موش‌ سالم تبدیل شود.

محققان دانشگاه پوردو موفق به کشف ششمین مزه شده‌اند که «طعم چربی» نام دارد و می‌تواند به عنوان کلیدی برای حل معضل چاقی مورد استفاده قرار بگیرد.

محققان دانشگاه پوردو موفق به کشف ششمین مزه شده‌اند که «طعم چربی» نام دارد و می‌تواند به عنوان کلیدی برای حل معضل چاقی مورد استفاده قرار بگیرد.

 یافته‌های پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نشان داد که مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات به تنهایی از مرگ و میر ناشی از سوء استفاده از بقیه مواد، ایدز، خودکشی، دیگر کشی و تصادفات بیشتر است.

 یافته‌های پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نشان داد که مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات به تنهایی از مرگ و میر ناشی از سوء استفاده از بقیه مواد، ایدز، خودکشی، دیگر کشی و تصادفات بیشتر است.