معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام افزایش سهم دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در فهرست دانشگاه‌های برتر علوم پزشکی جهان بر اساس رتبه‌بندی ESI، از راه‌اندازی 10 آزمایشگاه تحقیقاتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خبر داد.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام افزایش سهم دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در فهرست دانشگاه‌های برتر علوم پزشکی جهان بر اساس رتبه‌بندی ESI، از راه‌اندازی 10 آزمایشگاه تحقیقاتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خبر داد.

خبرگزاری تسنیم: معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور از راه‌اندازی سامانه جدید رسیدگی به زیرمیزی خبر داد و گفت: جرم دریافت‌های غیرمتعارف دیگر یک جریمه نیست، بلکه محرومیت از طبابت است. البته نمی‌توانیم بگوییم به صفر می‌رسد، زیرا یک شعار بیش نیست.

خبرگزاری تسنیم: معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور از راه‌اندازی سامانه جدید رسیدگی به زیرمیزی خبر داد و گفت: جرم دریافت‌های غیرمتعارف دیگر یک جریمه نیست، بلکه محرومیت از طبابت است. البته نمی‌توانیم بگوییم به صفر می‌رسد، زیرا یک شعار بیش نیست.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه آغاز دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، با صدور حکمی، بر مدیریت راهبردی چالش‌های حوزه فرهنگ با «استفاده کامل و کارآمد و هم افزا از همه فرصت ها و ظرفیت ها»، «مهار تهدیدها و آسیب ها با نگاه حکیمانه و معقول» و «مواجهه‌ی هوشمندانه با معارضه‌های مهاجمان و ستیزه گران» بعنوان تکالیف اصلی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تأکید کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه آغاز دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، با صدور حکمی، بر مدیریت راهبردی چالش‌های حوزه فرهنگ با «استفاده کامل و کارآمد و هم افزا از همه فرصت ها و ظرفیت ها»، «مهار تهدیدها و آسیب ها با نگاه حکیمانه و معقول» و «مواجهه‌ی هوشمندانه با معارضه‌های مهاجمان و ستیزه گران» بعنوان تکالیف اصلی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تأکید کردند.

تمامی افراد در طول زندگی حتما با قشر زحمت کش پرستار برخورد داشته اند . کسانی که با به تن کردن لباس مقدس پرستاری ، بدون هیچ گونه چشم داشت مالی و فقط از سر تکلیف به ارائه خدمات اشتغال دارند . پرستاری از جمله مشاغلی است که نقش پر رنگ حضور ایشان در زمینه بهداشت و درمان جامعه مغفول مانده است .

تمامی افراد در طول زندگی حتما با قشر زحمت کش پرستار برخورد داشته اند . کسانی که با به تن کردن لباس مقدس پرستاری ، بدون هیچ گونه چشم داشت مالی و فقط از سر تکلیف به ارائه خدمات اشتغال دارند . پرستاری از جمله مشاغلی است که نقش پر رنگ حضور ایشان در زمینه بهداشت و درمان جامعه مغفول مانده است .