در گذشته تصور می شد میزان کلسترول تخم مرغ بسیار بالاست و باعث بیماری های قلبی شده و کبد را از کار می اندازد ، اما آیا این باورها درست است ؟

در گذشته تصور می شد میزان کلسترول تخم مرغ بسیار بالاست و باعث بیماری های قلبی شده و کبد را از کار می اندازد ، اما آیا این باورها درست است ؟

این معجون کاهش فشارخون قادر است سیستم ایمنی بدن را تحریک کند.

این معجون قادر است سیستم ایمنی بدن را تحریک کند.

یک مدیر نظارت بر مواد غذایی کشور؛ غذاهایی که باعث "عصبانیت" و "افسردگی" می‌شود را تشریح کرد.

یک مدیر نظارت بر مواد غذایی کشور؛ غذاهایی که باعث "عصبانیت" و "افسردگی" می‌شود را تشریح کرد.

باکتری های پروبیوتیک ماست با عملکردی که بر بدن دارند می توانند بر خلق و خو و روحیه شما تاثیر بگذارند و جلوی اضطراب و استرس شما را بگیرند.

باکتری های پروبیوتیک ماست با عملکردی که بر بدن دارند می توانند بر خلق و خو و روحیه شما تاثیر بگذارند و جلوی اضطراب و استرس شما را بگیرند.

موز یکی از میوه هایی است که باعث افزایش هوش و خافظه می شود.

 موز یکی از میوه هایی است که باعث افزایش هوش و خافظه می شود.